THÔNG BÁO MỚI
Sinh viên Viện Công nghệ Việt Hàn nắm bắt loạt bí kíp ứng tuyển trong doanh nghiệp Hàn Quốc Sáng 18/9, Viện Công nghệ Việt - Hàn (VKIT), Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức workshop “Kỹ năng và Môi trường làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc” với sự đồng hành chia sẻ của đại diện nhiều...
BIỂU MẪU HỌC PHẦN THỰC TẾ DOANH NGHIỆP 1 Dành cho sinh viên chương trình Đại học Chuẩn Hàn Quốc đăng ký học phần Thực tế Doanh nghiệp 1. Mọi thông tin cần hỗ trợ, các bạn liên hệ trực tiếp với Thầy Nguyễn Thanh Vang.
BIỂU MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Sinh viên thực hiện viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp theo biểu mẫu. Phần nội dung sinh viên viết báo cáo theo sự hướng dẫn của GVHD đã được phân công. Sinh viên nộp lại báo cáo thực tập và ký tên tại Văn phòng viện...
Phiếu đăng ký hủy học phần đã đăng ký Sinh viên tải biểu mẫu và điền thông tin nộp về phòng Đào tạo - Khảo thí.
Kế hoạch số 10/KH-V.CNVH về việc Thực hiện học phần "Thực tế doanh nghiệp 1" Sinh viên xem thông tin ở file đính kèm. Có thắc mắc liên hệ về Văn phòng viện gặp Anh Vang - SĐT: 028 4549 9988 - Email: nt.vang@hutech.edu.vn
Biểu mẫu đăng ký Tập thể sinh viên tiên tiến Ban cán sự lớp tải biểu mẫu và triển khai cho các lớp đăng ký tham gia. Mọi thông tin, thắc mắc: Sinh viên liên hệ Văn phòng viện Công nghệ Việt - Hàn (A-04.14) gặp Anh Vang - SĐT: (028) 5449 9988
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIẤY GIỚI THIỆU KIẾN TẬP, THỰC TẬP, THỰC TẾ DOANH NGHIỆP SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THEO LINK SAU => Sinh viên sau khi đăng ký thì sau 1 ngày liên hệ Văn phòng viện nhận giấy giới thiệu theo đúng kế hoạch đã thông báo. Link đăng ký: https://forms.gle/w8X8mAvJgC2N8mN68 Mọi...
Kế hoạch số 08/KH-V.CNVH về việc Thực tập tốt nghiệp Học kỳ 2 Năm học 2020 - 2021 Sinh viên xem thông tin ở file đính kèm. Có thắc mắc liên hệ về Văn phòng viện gặp Anh Vang - SĐT: 028 4549 9988 - Email: nt.vang@hutech.edu.vn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC