Sau khi tìm hiểu thông tin, tôi đã đăng ký xét tuyển vào HUTECH ở các phương thức:(Thí sinh phải chọn ít nhất 1 hoặc nhiều nhất là 4)


Và có mong muốn theo học chương trình Việt - Hàn ở các ngành:

Ngành 1:
Ngành 2:
Ngành 3:
Bạn biết đến HUTECH thông qua các kênh nào sau đây? (có thể click chọn nhiều kênh)