TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO

Cơ hội học tập tại trường ĐH Công nghệ RMUTR (Thái Lan) dành cho Sinh viên HUTECH

Cơ hội học tập tại trường ĐH Công nghệ RMUTR (Thái Lan) dành cho Sinh viên HUTECH

Sinh viên thuộc các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn và Tài chính – Ngân hàng của HUTECH sẽ có thêm cơ hội được tham gia trao đổi học kỳ học tập tại trường đại học Công nghệ Rajamangala Rattanakosin (RMUTR – Thái Lan) ngay từ học kỳ này.

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Tham gia phỏng vấn và nhận Học bổng toàn phần tại ĐH VIA-Design (Đan Mạch)

Tham gia phỏng vấn và nhận Học bổng toàn phần tại ĐH VIA-Design (Đan Mạch)

Sinh viên ĐH chính quy năm 3 & năm 4 thuộc tất cả các ngành đào tạo của HUTECH sẽ có cơ hội nhận học bổng toàn phần 1 năm gồm 2 Học kỳ (Học kỳ Mùa xuân và Học kỳ mùa Thu) của ĐH VIA-Design (VIA-Teko) – Đan Mạch.