Tầm nhìn Viện Đào tạo Quốc tế

Tầm nhìn Viện Đào tạo Quốc tế
      Bên cạnh đó xác định tầm nhìn chiến lược trở thành viện đào tạo các chương trình quốc tế chất lượng thuộc đại học hàng đầu Việt Nam cung cấp nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế cho Việt Nam và Thế giới; Không ngừng đẩy mạnh hợp tác đào tạo với các trường đại học mạnh trên thế giới để tạo cơ hội trải nghiệm học tập quốc tế cho sinh viên thông qua việc xây dựng các chương trình quốc tế tiên tiến và khả năng tự học tập suốt đời.

     Hiện tại, Viện Đào tạo Quốc tế (I- HUTECH) quan hệ hợp tác với các trường đại học có nền giáo dục tiên tiến như Đại học Lincoln- Hoa Kỳ, Đại học Bristol - Hoa Kỳ, Đại học Mở Malaysia, và đào tạo các chương trình từ trình độ Cao đẳng đến Thạc sỹ như:

  • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Lincoln - Hoa Kỳ - Đại học Mở Malaysia
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh - Đại học Lincoln - Hoa Kỳ - Đại học Mở Malaysia với các chuyên ngành: + Quản trị kinh doanh + Tài chính-Ngân hàng + Marketing + Quản trị nhân sự
  • Liên thông 1 năm Quản trị kinh doanh - Đại học Lincoln - Hoa Kỳ
Tầm nhìn Viện Đào tạo Quốc tế 37
Tầm nhìn Viện Đào tạo Quốc tế 43

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH
Địa chỉ: B-01.01 - 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Website:  www.hutech.edu.vn/quocte
Email: international@hutech.edu.vn
Điện thoại: (028) 5445 1111
14589418
widget avatar
Đại học HUTECH

Viện Đào tạo Quốc tế chào bạn! Mời bạn gửi thắc mắc của mình tại đây để được giải đáp nhanh chóng nhé!

×