HÌNH ẢNH - HÌNH ẢNH TỐT NGHIỆP
Lễ tốt nghiệp Thạc Sỹ & Cử Nhân ĐH Lincoln, Hoa Kỳ ngày 17.03.2018 Quý Anh/Chị vui lòng bấm vào đây để xem hình ảnh của buổi lễ tốt nghiệp chương trình Cử Nhân & Thạc Sỹ ĐH Lincoln, Hoa Kỳ ngày 17.03.2018  
LỄ TỐT NGHIỆP MBA-BBA LINCOLN NGÀY 10/06/2017 Bấm vào đây để xem hình ảnh chất lượng cao!
LỄ TỐT NGHIỆP MBA-BBA LINCOLN 25/03/2017 BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM HÌNH CHẤT LƯỢNG CAO!
LỄ TỐT NGHIỆP BBA, MBA OUM 09-04-2016 Bấm vào đây để xem hình chất lượng cao!
LỄ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN, THẠC SỸ LINCOLN NGÀY 26-03-2016 Bấm vào đây để xem hình chất lượng cao.
LỄ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN QTKD ĐH LINCOLN-HOA KỲ NGÀY 7/11/2015 Bấm vào đây để xem hình chất lượng cao nhất
LỄ TỐT NGHIỆP MBA OUM KHÓA 2013 VÀ 2014 NGÀY 24/10/2015 Bấm vào đây để xem hình chất lượng cao
LỄ TỐT NGHIỆP MBA NGÀY 16/05/2015 Bấm vào đây để xem hình ảnh chất lượng tốt nhất
LỄ TỐT NGHIỆP MBA KHÓA 2012 VÀ 2013 NGÀY 24/01/2015 Bấm vào đây để xem hình chất lượng cao
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC