HÌNH ẢNH - HÌNH ẢNH TỐT NGHIỆP

LỄ TỐT NGHIỆP MBA-BBA LINCOLN NGÀY 10/06/2017

Bấm vào đây để xem hình ảnh chất lượng cao!

LỄ TỐT NGHIỆP MBA-BBA LINCOLN 25/03/2017

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM HÌNH CHẤT LƯỢNG CAO!

LỄ TỐT NGHIỆP BBA, MBA OUM 09-04-2016

Bấm vào đây để xem hình chất lượng cao!

LỄ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN, THẠC SỸ LINCOLN NGÀY 26-03-2016

Bấm vào đây để xem hình chất lượng cao.

LỄ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN QTKD ĐH LINCOLN-HOA KỲ NGÀY 7/11/2015

Bấm vào đây để xem hình chất lượng cao nhất

LỄ TỐT NGHIỆP MBA OUM KHÓA 2013 VÀ 2014 NGÀY 24/10/2015

Bấm vào đây để xem hình chất lượng cao

LỄ TỐT NGHIỆP MBA NGÀY 16/05/2015

Bấm vào đây để xem hình ảnh chất lượng tốt nhất

LỄ TỐT NGHIỆP MBA KHÓA 2012 VÀ 2013 NGÀY 24/01/2015

Bấm vào đây để xem hình chất lượng cao

Banner Tư vấn trực tuyến