HÌNH ẢNH - HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN
Welcome Party - Professional Network Link download ảnh chất lượng cao bấm tại đây.
HUTECH SPELLING BEE 2016 Bấm vào đây để xem hình chất lượng cao!
GIẢI BÓNG ĐÁ GIAO HỮU GIỮA HỌC VIÊN MBA VÀ SINH VIÊN BBA Do Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức vào ngày 12/06/2016.
TALKSHOW M&A DO MMC TỔ CHỨC Bấm vào đây để xem hình chất lượng cao!
LỄ RA MẮT MODERN MARKETING CLUB Bấm vào đây để xem hình chất lượng cao.
LIFE SKILL AND SUSTAINABILITY NGAY 06-05-2016 Bấm vào đây để xem hình chất lượng cao!
VIRAL MARKETING NGÀY 15/04/2016 Bấm vào đây để xem hình ảnh chất lượng cao!
GẶP GỠ SINH VIÊN TIÊU BIỂU HK 1 NĂM HỌC 2015-2016 Bấm vào đây để xem hình ảnh chất lượng cao.
GAME DESIGN WORKSHOP IN HUTECH 23/03/2016 Bấm vào đây để xem hình chất lượng cao.
DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC/TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
widget avatar
Đại học HUTECH

Viện Đào tạo Quốc tế chào bạn! Mời bạn gửi thắc mắc của mình tại đây để được giải đáp nhanh chóng nhé!