SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUẨN QUỐC TẾ
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HỌC VỤ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023 Căn cứ theo kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Nhà trường thông báo về thời gian và phương thức thực hiện các thủ tục...
Sơ đồ các tuyến xe buýt và bãi gửi xe dành cho sinh viên HUTECH Sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) dù chọn đến trường bằng xe buýt hay phương tiện cá nhân đều có thể "bỏ túi" những thông tin cần...
Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 1 năm học 2021-2022  Sinh viên xem thông báo tại file đính kèm!
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC