Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) - Đại học Lincoln - Hoa Kỳ

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) - Đại học Lincoln - Hoa Kỳ 5

Ưu điểm chương trình

  • Tập trung khai thác những kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực kinh doanh và quản lý.
  • Chương trình này được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tiễn của thị trường để cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để phát triển nghề nghiệp quản lý trong tương lai.
  • Chương trình MBA sẽ đem đến cho học viên sự tự tin, thông thái và những phẩm chất tất yếu để trở thành nhà kinh doanh thành công
  • Hoàn thiện kỹ năng kinh doanh, tranh thủ cơ hội phát triển kỹ năng giao tiếp, khả năng phân tích và xử lý vấn đề, sự tự tin và tự giác – tất cả những phẩm chất thiết yếu để trở thành người lãnh đạo thành công.
Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) - Đại học Lincoln - Hoa Kỳ 34
 
Chương trình đào tạo
» Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
» Chương trình đào tạo bao gồm 11 môn lý thuyết và 1 luận văn Thạc Sỹ.
 
TT MÔN HỌC
1 Ethics of Business Management
2 Principles of Management
3 Organization Behavior and Administration
4 Managerial Economics
5 Business Research Methodology
6 Marketing Management
7 Social Environment of Business
8 Finance Management
9 Business Strategy and Decision-Making
10 Operations Management
11 Managerial Accounting and Financial Control
12 Internship report/ Research Project
 
 
Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) - Đại học Lincoln - Hoa Kỳ 170


Thời gian học và Bằng cấp

  • Thời gian học: 18 tháng
  • Bằng cấp: Học viên hoàn tất khóa học được trường Đại học Lincoln cấp bằng "Master of Business Administration".

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH
Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Website:  www.hutech.edu.vn/quocte
Email: international@hutech.edu.vn
Điện thoại: (028) 5445 1111

 

14552744