Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn Ngữ Anh - Đại Học Mở Malaysia

* Ưu điểm chương trình:
  • Chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng và chuyên sâu về văn hoá và ngôn ngữ Anh để có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo.
  • Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều công việc khác nhau như biên phiên dịch, chuyên viên truyền thông, giáo viên giảng dạy và nghiên cứu Ngôn ngữ Anh. Đặc biệt chương trình chú trọng cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về ngôn ngữ học ứng dụng.
* Chương trình đào tạo:
STT Mã môn Tên môn STT Mã môn Tên môn
1 BMEN01 English 1 23 HBES2903 Language and Digital Age
2 BMEN02 English 2 24 CBCT2203 Basic Concepts of Information Technology
3 BMEN03 English 3 25 HBES2103 Sociolinguistics
4 BMEN04 English 4 26 HBET4303 Introduction to Novels And Short Stories
5 BMEN05 English 5 27 HBES2603 Reading and Writing Across the Curriculum
6 HTCH2113 General English 28 OUMM3203 Professional Ethics
7 HTCH2143 Literature 29 HBES2403 Psycholinguistics
8   Physical Training 30 HBET4103 Introduction to Drama & Poetry
9 BBPP1103 Principles of Management 31 HBES2803 Professional Communication
10 OUMH1303 English for Oral Communication 32 ABCA2103 Principles of Advertising
11 ABCC1103 Introduction to Communication 33 HBES3203 Introduction to Media And Culture
12 OUMH1203 English for Written Communication 34 HBES3303 Language Policy and Planning
13 HBES1203 English Across Time and Space 35 HBES3103 Advanced Writing: Argument and Persuation
14 SBFS1103 Thinking Skills and Problem Solving 36 HBES3403 Language and Literature: Texts and Contexts
15 HBES1403 English Grammar 37 HBES3503 Advanced Writing: Elements of Style
16 HBES1103 Critical Reading 38 HBES3703 Contemporary Asian Short Fiction
17 MPU3412 Community Service 39 HBES4603 Contemporary Fiction and Film
18 OUMH1603 Learning Skills for the 21st Century 40 HBES4203 Southeast Asian Cultural Production
19 MPU3223_V2 Entrepreneurship 41 HBES4503 Critical and Cultural Theory
20 HBET1103 Introduction to General Linguistics 42 HBES4803 Postcolonial Studies
21 OUMH2103 English for Science and Technical Purpose 43 HBES4906 Industrial Training
22 HBES1303 Critical Writing 44 HBES4406 Final Year Project

* Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH
Địa chỉ: B-01.01 - 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Website:  www.hutech.edu.vn/quocte
Email: international@hutech.edu.vn
Điện thoại: (028) 5445 1111
 
14584765