Lịch sự kiện
Thứ 6
20/07/2018
NGÀY HỘI SÁNG TẠO HUTECH 2018
20/7/2018
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 7
05/05/2018
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2018
5/5/2018
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 5
26/04/2018
LỄ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG
26/4/2018
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 7
21/04/2018
HỘI THAO SINH VIÊN HUTECH 2018
11/3 - 21/4/2018
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 7
14/04/2018
NGÀY HỘI VIỆC LÀM HUTECH 2018
14/4/2018
Sảnh trường, Trụ sở 475A Điện Biên Phủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC