Lịch sự kiện
Thứ 7
01/02/2020
HỌP MẶT ĐẦU NĂM MỚI CANH TÝ 2020
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 3
21/01/2020
CB-GV-NV NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 7
18/01/2020
SINH VIÊN HUTECH VUI TẾT XA NHÀ - XUÂN CANH TÝ 2020
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 6
17/01/2020
HỘI THI GÓI BÁNH TRƯNG VÀ TRANG TRÍ BÀN TIỆC "TẾT SUM VẦY"
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 7
11/01/2020
HỘI NGHỊ KHOA HỌC - "TÍCH CỰC HÓA NGƯỜI HỌC TRONG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ"
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC