Lịch sự kiện
Thứ 5
30/11/2023
Talkshow "Biến thương hiệu thành biểu tượng"
A-08.20
Thứ 5
30/11/2023
Hội thảo "Công nghệ sinh học ứng dụng - Công nghệ sinh học mỹ phẩm"
E1-02.12
Thứ 5
30/11/2023
Talkshow "Ngôn ngữ tạo hình trong sáng tác điện ảnh và truyền hình"
E1-02.12
Thứ 4
29/11/2023
Hội thảo "Quản lý tài chính cá nhân"
B-02.09
Thứ 4
29/11/2023
Chương trình Hành trình thủ lĩnh sinh viên đổi mới sáng tạo “Entrepreneurship + Integrity business"
B-09.05
widget avatar
Đại học HUTECH

HUTECH chào bạn!
Mời bạn gửi thắc mắc của mình tại đây để được giải đáp nhanh chóng nhé!

×