Lịch sự kiện
Thứ 5
25/08/2022
Lễ tổng kết Hội thao CB-GV-NV HUTECH 2022
B-02.09
Thứ 2
22/08/2022
Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2024 (22-23/8)
A-08.20
Thứ 2
22/08/2022
Sinh viên HUTECH bắt đầu năm học mới 2022-2023
Tất cả các cơ sở
Thứ 7
20/08/2022
Hội thảo "Tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới nền nền kinh tế Việt Nam"
B-02.09
Thứ 7
20/08/2022
Ngày hội tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp - Nhóm ngành Công nghệ thực phẩm - Xây dựng - Môi trường - Sinh học - Dược
Sảnh E1