TIN TUYỂN SINH

Đào tạo tăng cường 30 kỹ sư Hệ thống thông tin quản lý theo đặt hàng từ doanh nghiệp

Đào tạo tăng cường 30 kỹ sư Hệ thống thông tin quản lý theo đặt hàng từ doanh nghiệp

Khoa Hệ thống thông tin quản lý (MIS), trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức tuyển sinh đào tạo tăng cường 30 kỹ sư MIS khóa 2017. Đây là đợt tuyển sinh theo “đặt hàng nhân lực” từ phía các doanh nghiệp đối tác của MIS.

Banner Tư vấn trực tuyến