Lịch sự kiện
Thứ 4
14/11/2018
VÒNG BÁN KẾT MISS HUTECH 2019
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 3
13/11/2018
HỘI THI TIẾNG HÁT TỪ GIẢNG ĐƯỜNG LẦN 12 NĂM 2018
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 5
01/11/2018
VÒNG SƠ KHẢO MISS HUTECH 2019
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 7
27/10/2018
TỔNG KẾT PHONG TRÀO SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2017 - 2018
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 3
23/10/2018
NGÀY HỘI VIỆC LÀM DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN NĂM 2018
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC