Lịch sự kiện
Thứ 7
15/04/2023
Hội trại truyền thống HUTECH 2023 “HUTECH Amazing” (15-16/04/2023)
KDL Suối Tiên
Thứ 6
31/03/2023
Hội thảo "The 1st Conference on Sustainability & Emerging Technologies - CSET 2023"
Sai Gon Campus
Thứ 6
31/03/2023
Ngày hội Hiến máu tình nguyện
Sai Gon Campus
Thứ 4
29/03/2023
Cuộc thi HUTECH - HUTECH StartUp Wings 2023
Saigon Campus
Thứ 6
24/03/2023
Ngày hội "HUTECH IT OPEN DAY 2023"
Thu Duc Campus