Lịch sự kiện
Thứ 5
29/07/2021
Chương trình "Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng trực tuyến - tháng 7/2021" - Đợt 4
Trực tuyến
Thứ 7
24/07/2021
Hội thảo “ Khởi nghiệp - Kinh nghiệm người đi trước”
Trực tuyến
Thứ 5
22/07/2021
Chương trình "Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng trực tuyến - tháng 7/2021" - Đợt 3
Trực tuyến
Thứ 5
22/07/2021
Hội thảo Khoa học cấp Thành phố “Marketing thời đại 4.0”
Trực tuyến
Thứ 7
17/07/2021
Chung kết & trao giải cuộc thi "Singing Online 2021"
Trực tuyến
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC