Lịch sự kiện
Thứ 6
10/04/2020
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XÃ HỘI HỌC 2020
Trụ sở 475A Điện Biên Phủ
Thứ 7
07/03/2020
LỄ TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT LINCOLN UNIVERSITY
Trụ sở 475A Điện Biên Phủ
Thứ 7
01/02/2020
HỌP MẶT ĐẦU NĂM MỚI CANH TÝ 2020
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 3
21/01/2020
CB-GV-NV NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 7
18/01/2020
SINH VIÊN HUTECH VUI TẾT XA NHÀ - XUÂN CANH TÝ 2020
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC