Lịch sự kiện
Chủ nhật
24/10/2021
Webinar "Thích ứng mùa dịch trong trạng thái bình thường mới" - "Kết nối" trong trạng thái bình thường mới
Trực tuyến
Thứ 7
23/10/2021
Ngày hội tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH
Trực tuyến
Thứ 7
23/10/2021
Webinar "Thích ứng mùa dịch trong trạng thái bình thường mới" - Quản lý thời gian: Thước đo sự thích ứng
Trực tuyến
Thứ 5
21/10/2021
Chương trình "Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng - T10/2021" - Đợt 2
Trực tuyến
Thứ 5
21/10/2021
Hội thảo “Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng cho sinh viên Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH"
Trực tuyến