Lịch sự kiện
Thứ 7
18/08/2018
HUTECH TECHSHOW 2018
Trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH
Thứ 7
11/08/2018
NGÀY HỘI TỐT NGHIỆP VÀ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP 2018
Trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH
Thứ 2
30/07/2018
KHAI MẠC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 7
21/07/2018
LỄ KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ ĐỢT 1 - NĂM 2018
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 6
20/07/2018
NGÀY HỘI SÁNG TẠO HUTECH 2018
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC