Lịch sự kiện
Thứ 4
08/05/2019
CHUNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI THIẾT KẾ XANH - LẦN 3
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 6
26/04/2019
LỄ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 6
26/04/2019
CHUNG KẾT HỘI THAO SINH VIÊN HUTECH 2019
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 7
20/04/2019
CHUNG KẾT CUỘC THI MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI LẦN 10
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 4
10/04/2019
NGÀY HỘI VIỆC LÀM KHỐI KINH TẾ HUTECH 2019
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC