Lịch sự kiện
Thứ 7
20/08/2022
Ngày hội tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp - Nhóm ngành Công nghệ thực phẩm - Xây dựng - Môi trường - Sinh học - Dược
Sảnh E1
Thứ 7
13/08/2022
Tập huấn "Nâng cao năng lực hoạt động tham vấn tâm lý trong nhà trường" (khu vực Đông Nam Bộ)
A-08.20
Thứ 7
06/08/2022
Lễ khai giảng chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ năm 2021 - đợt 2, 2022 - đợt 1
A-08.20
Thứ 7
06/08/2022
Chương trình kết nối doanh nghiệp ngành Kiến trúc
B-02.09
Thứ 6
05/08/2022
Khánh thành các công trình trọng điểm Mùa hè xanh tại mặt trận Tiền Giang
Tiền Giang