Lịch sự kiện
Chủ nhật
18/04/2021
Tư vấn Trực tuyến "Your Future - Your Choice" - Số 08
Hội trường D - Cơ sở 276 Điện Biên Phủ
Thứ 6
16/04/2021
Lễ ký kết MOU với trường Trung học Quốc tế Canada
Trụ sở 475A Điện Biên Phủ
Thứ 4
14/04/2021
Workshop công bố cuộc thi "HUTECH Film Fest 2021"
Trụ sở 475A Điện Biên Phủ
Chủ nhật
11/04/2021
Khai mạc cuộc thi "Olympic Pháp luật" - Lần 6
Trụ sở 475A Điện Biên Phủ
Chủ nhật
11/04/2021
Tư vấn Trực tuyến "Your Future - Your Choice" - Số 07
Hội trường D - Cơ sở 276 Điện Biên Phủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC