Lịch sự kiện
Chủ nhật
10/10/2021
Webinar "Thích ứng cùng mùa dịch trong trạng thái bình thường mới" - "Quản lý sự thay đổi"
Trực tuyến
Thứ 2
27/09/2021
Gặp mặt Tân sinh viên khóa 2021 - Viện Âm nhạc & Nghệ thuật
Trực tuyến
Thứ 7
25/09/2021
Talkshow "Xây dựng hình ảnh thương hiệu và hình ảnh số thời 4.0"
Trực tuyến
Thứ 6
24/09/2021
Tập huấn “Chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho giảng viên, sinh viên trong mùa dịch Covid-19”
Trực tuyến
Thứ 5
23/09/2021
Hội thảo “Tình yêu sinh viên thời 4.0”
Trực tuyến