HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

5 gợi ý “hay ho” để có thời sinh viên cực “chất”

5 gợi ý “hay ho” để có thời sinh viên cực “chất”

Bạn đã nỗ lực kha khá (hoặc rất khá!) trong suốt thời phổ thông để có thể trở thành một sinh viên Đại học. Và “thử thách” tiếp theo của bạn là “tận dụng” tối đa khoảng thời gian Đại học để có một thời sinh viên thật đáng nhớ!

Banner Tư vấn trực tuyến