PHONG TRÀO SINH VIÊN

PHONG TRÀO SINH VIÊN

PHONG TRÀO SINH VIÊN 10 PHONG TRÀO SINH VIÊN 13 PHONG TRÀO SINH VIÊN 16 PHONG TRÀO SINH VIÊN 19
Giải bóng chuyền toàn thành phố Giải thể hình sinh viên FITTNESS Giao lưu siêu mẫu Xuân Lan MTV SCHOOL TOUR
PHONG TRÀO SINH VIÊN 28 PHONG TRÀO SINH VIÊN 31 PHONG TRÀO SINH VIÊN 34 PHONG TRÀO SINH VIÊN 37
Giải bóng rổ Hoạt động "Hát cho bạn bè tôi 2016" Hoa hậu năm 2014 Liên hoan ca khúc cách mạng năm 2015
PHONG TRÀO SINH VIÊN 46 PHONG TRÀO SINH VIÊN 49 PHONG TRÀO SINH VIÊN 52 PHONG TRÀO SINH VIÊN 55
Sinh viên HUTECH dự
giải bóng đá VUG 2016
Tập huấn
cán bộ đoàn 2016
Hội thao
Sinh viên, Học sinh 2011
Chiến dịch tình nguyện
Mùa hè xanh 2011
PHONG TRÀO SINH VIÊN 68 PHONG TRÀO SINH VIÊN 71 PHONG TRÀO SINH VIÊN 74 PHONG TRÀO SINH VIÊN 77
Hội trại và đêm hội
văn hoá hàng năm
Hoạt động văn nghệ
các khoa trong Trường
Văn nghệ CMT8
và đón SV CĐ Thực hành
Hoạt động lĩnh vực
võ thuật - thể thao
PHONG TRÀO SINH VIÊN 90 PHONG TRÀO SINH VIÊN 93    
Hội thao
Sinh viên, Học sinh 2011
Chiến dịch tình nguyện
Mùa hè xanh 2011
   
1971