PHONG TRÀO SINH VIÊN

PHONG TRÀO SINH VIÊN

Giải bóng chuyền toàn thành phốGiải thể hình sinh viên FITTNESSGiao lưu siêu mẫu Xuân LanMTV SCHOOL TOUR
Giải bóng rổHoạt động "Hát cho bạn bè tôi 2016"Hoa hậu năm 2014Liên hoan ca khúc cách mạng năm 2015
Sinh viên HUTECH dự
giải bóng đá VUG 2016
Tập huấn
cán bộ đoàn 2016
Hội thao
Sinh viên, Học sinh 2011
Chiến dịch tình nguyện
Mùa hè xanh 2011
Hội trại và đêm hội
văn hoá hàng năm
Hoạt động văn nghệ
các khoa trong Trường
Văn nghệ CMT8
và đón SV CĐ Thực hành
Hoạt động lĩnh vực
võ thuật - thể thao
  
Hội thao
Sinh viên, Học sinh 2011
Chiến dịch tình nguyện
Mùa hè xanh 2011
  
1971