Sinh Viên +
Tháng Thanh niên - Nghe thanh niên nói

[Tháng Thanh niên 2021] - Mời các bạn cùng lắng nghe “tiếng lòng” của 2 gương mặt đại diện cho phong trào Đoàn - Hội ở HUTECH để “thẩm thấu” hơn nữa tinh thần năng động - trách nhiệm - nhiệt huyết trong công tác Đoàn - Hội của Tuổi trẻ HUTECH.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC