Tin Tức Sự Kiện
Hoạt Động Sinh Viên
Sinh viên HUTECH nghiêm túc thực hiện Văn minh học đường năm học 2020 – 2021

Năm học mới sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 21/9/2020, sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) nghiêm túc thực hiện và chấp hành tốt nội quy, quy định của Nhà trường, xây dựng nề nếp ứng xử chuẩn mực, hình thành môi trường văn minh học đường khi tới trường.   Cụ thể, bước vào...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC