TIN TỨC SỰ KIỆN

SINH VIÊN +

4 lý do các lớp năm nhất nên đăng ký tham gia “Lớp học tiên tiến”

4 lý do các lớp năm nhất nên đăng ký tham gia “Lớp học tiên tiến”

Với các sinh viên năm nhất, mô hình “Lớp học tiên tiến” có thể vẫn là mới mẻ và chưa có cái nhìn rõ rệt. Dưới đây là 4 lý do các lớp năm nhất nên tìm hiểu và đăng ký tham gia “Lớp học tiên tiến” để quá trình học tập tại HUTECH trở nên thú vị hơn.

Banner Tư vấn trực tuyến