QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN
Cùng tìm hiểu hoạt động Đánh giá rèn luyện Sinh viên từ A đến Z Với ý nghĩa góp phần tích cực nâng cao ý thức trách nhiệm và định hướng cho sinh viên trong học tập, rèn luyện, từ đó, đào tạo nên những lớp công...
Hướng dẫn đánh giá rèn luyện bằng phần mềm Online Nhằm giúp mỗi sinh viên thực hiện ĐGRL được thuận tiện, dễ dàng, Phòng Công tác Sinh viên gửi đến các bạn trọn bộ các bước hướng dẫn ĐGRL trực...
Cập nhật Khung điểm Đánh giá Rèn luyện Sinh viên năm học 2017 - 2018 Đánh giá Rèn luyện sinh viên là hoạt động không thể thiếu đối với cộng đồng sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) trong suốt quá trình...
Quy trình Đánh giá rèn luyện Sinh viên >>> Thực hiện theo thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/08/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC