THÔNG BÁO MỚI
117/TB-CTSV về việc nộp hồ sơ xét học bổng Thắp sáng ước mơ (LUYF) Đường dẫn online: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8UXaNizdH02vE1q-RrmZIRdFPkhLmeNIhBXSeTcc5XFURDhFRERDWEFXRVhCMDlEUjBORksyQUpFVS4u
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi chiều ngày 25/06/2022 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ, TÂN DƯỢC SĨ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI CHIỀU NGÀY 25 THÁNG 06 NĂM 2022 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/ CHỊ  HÃY CLICK...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi sáng ngày 25/06/2022 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN THẠC SỸ, TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ, TÂN KIẾN TRÚC SƯ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 25 THÁNG 06 NĂM 2022 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/...
90/TB-CTSV về việc triển khai học bổng "La Bàn xanh" dành cho sinh viên khoa Xây dựng năm học 2021-2022 Sinh viên tham gia học bổng chuẩn bị bản scan của toàn bộ giấy tờ theo yêu cầu, đặt tên theo cú pháp “Tên trường-Họ tên-Tên giấy tờ”, tải lên link...
63/TB-CTSV về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm học 2021-2022 1. Cuộc thi làm báo tường, chủ đề “Phòng, chống tác hại của thuốc lá” : + Thời gian đăng ký từ ngày 13/05 đến 21/05/2022           + Đăng ký tại:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC