THÔNG BÁO MỚI
Giới Thiệu tổng quan Phòng Công tác sinh viên được thành lập vào ngày 09/07/1998 theo Quyết định số 241-98/ĐKC-QĐ của Hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập Dân lập Kỹ...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi chiều ngày 23/09/2023 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN, TÂN KIẾN TRÚC SƯ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI CHIỀU NGÀY 23 THÁNG 09 NĂM 2023 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/ CHỊ  HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH University" BÊN...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi sáng ngày 23/09/2023 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN TIẾN SỸ, TÂN THẠC SỸ, TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 23 THÁNG 09 NĂM 2023 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/ CHỊ  HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×