HỖ TRỢ SV - HỌC BỔNG
Đăng ký xét tuyển AmCham 2023 sinh viên HUTECH có cơ hội nhận học bổng trị giá 15 triệu đồng Các bạn sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đang học năm 3, năm 4 hệ Đại học chính quy, có thành tích học tập tốt, hoạt động phong...
“HUTECH Fly With You” - cuộc thi viết dành cho sinh viên HUTECH với giá trị giải thưởng lên đến 50.000.000 đồng Chương trình viết tiếp ước mơ “HUTECH Fly With You” năm 2023 do Phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức sẽ tiếp...
117/TB-CTSV về việc nộp hồ sơ xét học bổng Thắp sáng ước mơ (LUYF) Đường dẫn online: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8UXaNizdH02vE1q-RrmZIRdFPkhLmeNIhBXSeTcc5XFURDhFRERDWEFXRVhCMDlEUjBORksyQUpFVS4u
90/TB-CTSV về việc triển khai học bổng "La Bàn xanh" dành cho sinh viên khoa Xây dựng năm học 2021-2022 Sinh viên tham gia học bổng chuẩn bị bản scan của toàn bộ giấy tờ theo yêu cầu, đặt tên theo cú pháp “Tên trường-Họ tên-Tên giấy tờ”, tải...
61/TB-CTSV về việc nhận hồ sơ xét học bổng Lương Văn Can năm 2022 Đăng ký tài khoản và làm hồ sơ tại website http://dang-ky-hoc-bong.lvcfund.org.vn/ Hoàn thành mẫu xác minh tài chính tại đây:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC