VĂN BẢN - QUY ĐỊNH, QUY CHẾ
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT về chính sách miễn, giảm học phí ,hỗ trợ chi phí học tập Các bạn Sinh viên vui lòng đọc kỹ thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT về chính sách miễn, giảm học phí ,hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
Thông tư 10/2016/TT-BGD-ĐT Ban hành quy chế công tác sinh viên Mời các bạn tải file đính kèm để xem chi tiết:
Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP về m CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 74/2013/NĐ-CPHà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT...
Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2013-2014 Công văn số 5791/BGDĐT-CTHSSV ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2013-2014Chi tiết xem tại đây!
Thông tư liên tịch số 35 /2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục v Thông tư liên tịch  số  35  /2014/TTLT-BGDĐT-BTC  ngày 15  tháng 10  năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với...
NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của CHÍNH PHỦ Số: 74/2013/NĐ-CPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013...
Thông tư liên tịch hướng dẫn về việc thực hiện một số điều tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP
Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTCBLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×