HỖ TRỢ SV - CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Sinh viên HUTECH được chuyên gia tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về BHYT & ứng dụng VSSID Sáng 17/3, Phòng Công tác sinh viên HUTECH phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP.HCM tổ chức Hội thảo tuyên truyền, phổ biến chính sách Bảo hiểm y tế...
48/2021/TT-BGDĐT Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên 48/2021/TT-BGDĐT Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành chế độ,...
Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân...
Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu,...
Chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện Chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
Quyết định 825/QĐ-ĐKC ngày 28/03/2018 về việc ban hành quy định chế độ, chính sách đối với sinh viên Quyết định 825/QĐ-ĐKC ngày 28/03/2018 về việc ban hành quy định chế độ, chính sách đối với sinh viên Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm bên dưới
57/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người 57/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người Sinh...
Quyết định Ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường Quyết định Ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do...
Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×