Quyết định Ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường
Quyết định Ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm bên dưới.

Phòng Công tác Sinh viên

 
14573061
Đính kèm: