VĂN BẢN - BIỂU MẪU
MẪU LÝ LỊCH SINH VIÊN Mời các bạn Sinh viên tải mẫu Lý lịch Sinh viên tại file đính kèm bên dưới!
Biểu mẫu Tập thể sinh viên tiên tiến Cán bộ lớp đăng ký tham gia Tập thể sinh viên tiên tiến cần thực hiện đầy đủ các biểu mẫu đính kèm sau:
Biễu mẫu đánh giá rèn luyện sinh viên Biểu mẫu đánh giá rèn luyện sinh viên: Lưu ý: Khi muốn xem xét hoặc bổ sung kết quả đánh giá rèn luyện, Sinh viên cần thực hiện 2 biểu mẫu (BM02, BM06) theo quy trình SV - Tập thể lớp - Khoa - P.CTSV.
Biểu mẫu tổ chức Sinh hoạt lớp Cán bộ lớp tải biểu mẫu để tổ chức Sinh hoạt lớp tại đây:
Mẫu giấy xác nhận tham gia Hội thảo/ Khóa học kỹ năng Khi thực hiện biểu mẫu, các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin và bỏ các dấu ba chấm.
Mẫu đơn xin xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện sinh viên Đây là mẫu đơn xin xác nhận tham gia các hoạt động tình nguyện. Các bạn tải file, chỉnh sửa, điền đầy đủ thông tin và xác nhận tại đơn vị mà mình đăng ký tham gia hoạt động.
Biểu mẫu đơn xin xác nhận kết quả rèn luyện sinh viên Đây là mẫu đơn xin xác nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên. Các bạn tải file, điền đầy đủ thông tin và xác nhận tại P.CTSV gặp Thầy Trần Thành
Biểu mẫu Học bổng - Thư đề đạt nguyện vọng Các bạn Sinh viên tải file word thư đề đạt nguyện vọng và điền đầy đủ các thông tin hiện có. Các bạn chú ý là nộp hồ sơ học bổng nào thì thay đổi tên của học bổng đó, bỏ các dấu 3...
Biểu mẫu đăng ký Hội thao Sinh viên HUTECH Để việc triển khai Hội thao Sinh viên HUTECH một cách thuận lợi và đầy đủ. Kính mời Qúy Thầy/ Cô, các bạn phụ trách hoạt động thể dục, thể thao các Khoa tải các biểu mẫu đăng ký sau:
Biên bản bầu Ban cán sự lớp Lưu ý: Khi có sự thay đổi về bất kỳ cán bộ nào trong lớp, Ban cán sự lớp cũ có trách nhiệm thực hiện biên bản bầu lại cán bộ lớp và photo thành 2 bản ( 1 bản gửi VP Khoa, 1 bản gửi P.CTSV)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC