Biểu mẫu đăng ký Ký túc xá

TRƯỜNG HỢP SV KHÔNG ĐƯỢC Ở KTX DHQG-TPHCM
Chào Bạn!
Xin mời bạn vào website phòng Công tác Sinh viên và tải biểu mẫu đăng ký KTX DHQG https://www.hutech.edu.vn/phongctsv/van-ban/bieu-mau/14596385-bieu-mau-dang-ky-ky-tuc-xa  . Sau khi hoàn thành biểu mẫu, bạn vui lòng gửi file về email: congtacsinhvien@hutech.edu.vn trước 16g30, ngày 28/09, để Phòng Công tác Sinh viên tổng hợp và phối hợp KTX-ĐHQG-HCM xem xét cho bạn nhé!
Mọi thông tin thêm, Bạn có thể liên hệ phòng Công tác Sinh viên (028) 3512 0785 để được tư vấn nhé
14596385