HÌNH ẢNH - HÌNH ẢNH TỐT NGHIỆP
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi Sáng ngày 24/12/17 Khoa CNTT, QTDL-NH-KS MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP SÁNG NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2017 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP: 1./ HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH University" BÊN...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi Chiều ngày 23/12/17 Khoa Kế toán-Tài chính-Ngân hàng MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHIỀU NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2017 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP: 1./ HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi Sáng ngày 23/12/17 của V.KT HUTECH, K. Tiếng Anh MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP SÁNG NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2017 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP: 1./ HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Chiều ngày 16/12/2017 khoa KT-MT, XD, QTKD, V.KHUD MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHIỀU NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2017 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP: 1./ HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Sáng ngày 16/12/2017 khoa Quản trị kinh doanh MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP SÁNG NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2017 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP: 1./ HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp chiều ngày 29 tháng 9 năm 2017 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHIỀU NGÀY 29 THÁNG 09 NĂM 2017 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP: 1./ HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp sáng ngày 29 tháng 9 năm 2017 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP SÁNG NGÀY 29 THÁNG 09 NĂM 2017 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP: 1./ HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khoa Cao đẳng thực hành ngày 29 tháng 7 năm 2017 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ LÀM LỄ BẾ GIẢNG KHOA CAO ĐẲNG THỰC HÀNH SÁNG NGÀY 29 THÁNG 07 NĂM 2017 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP. HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ đào tạo từ xa ngày 10 tháng 06 năm 2017 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHIỀU NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2017 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP: 1./ HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH University" BÊN DƯỚI...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi Sáng ngày 04 tháng 06 năm 2017 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP SÁNG NGÀY 04 THÁNG 06 NĂM 2017 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP: 1./ HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC