HÌNH ẢNH - HÌNH ẢNH TỐT NGHIỆP
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi chiều ngày 08 tháng 12 năm 2018 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ KHOA TIẾNG ANH, VIỆN KHOA HỌC ỨNG DỤNG HUTECH LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP BUỔI CHIỀU NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2018 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi sáng ngày 08 tháng 12 năm 2018 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ KHOA NHẬT BẢN HỌC, KIẾN TRÚC MỸ THUẬT, XÂY DỰNG, QUẢN TRỊ DU LỊCH - NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 08 THÁNG...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi sáng ngày 15 tháng 09 năm 2018 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 15 THÁNG 09 NĂM 2018 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP: 1./ HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
Lễ tốt nghiệp chương trình đào tạo Kỹ sư - Cử nhân thực hành HUTECH sáng ngày 16/6/2018 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ - CỬ NHÂN THỰC HÀNH HUTECH SÁNG NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2018 VÀO XEM HÌNH TỐT...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi sáng ngày 09 tháng 06 năm 2018 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM 2018 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP: 1./ HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi Sáng ngày 11/3/2018 khoa KT-MT, QTKD, V.KT HUTECH MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP SÁNG NGÀY 11 THÁNG 03 NĂM 2018 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP: 1./ HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi Chiều ngày 10/3/2018 khoa KT-TC-NH,V.KHUD HUTECH MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHIỀU NGÀY 10 THÁNG 03 NĂM 2018 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP: 1./ HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi Sáng ngày 10/3/2018 khoa XD, QTDL-NH-KS, CNTT, TA MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP SÁNG NGÀY 10 THÁNG 03 NĂM 2018 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP: 1./ HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi Sáng ngày 24/12/17 Khoa CNTT, QTDL-NH-KS MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP SÁNG NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2017 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP: 1./ HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH University" BÊN...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi Chiều ngày 23/12/17 Khoa Kế toán-Tài chính-Ngân hàng MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHIỀU NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2017 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP: 1./ HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC