HÌNH ẢNH - HÌNH ẢNH TỐT NGHIỆP
Lễ tốt nghiệp chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản sáng ngày 23/11/2019 CHÀO ANH, CHỊ! MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ LÀM LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2019 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/ CHỊ  HÃY CLICK CHUỘT...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi chiều ngày 07 tháng 09 năm 2019 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ CÁC KHOA LUẬT, VIỆN KHOA HỌC ỨNG DỤNG HUTECH, KIẾN TRÚC - MỸ THUẬT, VIỆN KỸ THUẬT, KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP BUỔI...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi sáng ngày 07 tháng 09 năm 2019 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ CÁC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, NHẬT BẢN HỌC, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, QUẢN TRỊ DU LỊCH - NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN, XÂY DỰNG, TIẾNG ANH, QUẢN TRỊ KINH DOANH LÀM LỄ BẾ...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi chiều ngày 08 tháng 06 năm 2019 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ CÁC KHOA KIẾN TRÚC MỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, QUẢN TRỊ DU LỊCH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN, VIỆN KỸ THUẬT HUTECH, TIẾNG ANH, LUẬT LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi sáng ngày 08 tháng 06 năm 2019 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ CÁC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, NHẬT BẢN HỌC, VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ, VIỆN KHOA HỌC ỨNG DỤNG HUTECH, XÂY DỰNG, QUẢN TRỊ KINH DOANH, KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LÀM...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi chiều ngày 09 tháng 03 năm 2019 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ CÁC KHOA NHẬT BẢN HỌC, KIẾN TRÚC - MỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, QUẢN TRỊ DU LỊCH - NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN, KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG, QUẢN TRỊ KINH DOANH LÀM LỄ BẾ...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi sáng ngày 09 tháng 03 năm 2019 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ CÁC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, KHOA LUẬT, KHOA XÂY DỰNG, VIỆN KHOA HỌC ỨNG DỤNG, VIỆN KỸ THUẬT, KHOA TIẾNG ANH LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi chiều ngày 22 tháng 12 năm 2018 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP BUỔI CHIỀU NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2018 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi sáng ngày 22 tháng 12 năm 2018 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2018 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi chiều ngày 15 tháng 12 năm 2018 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN, KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, KHOA LUẬT LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP BUỔI CHIỀU NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC