VĂN BẢN - THÔNG BÁO
90/TB-CTSV về việc triển khai học bổng "La Bàn xanh" dành cho sinh viên khoa Xây dựng năm học 2021-2022 Sinh viên tham gia học bổng chuẩn bị bản scan của toàn bộ giấy tờ theo yêu cầu, đặt tên theo cú pháp “Tên trường-Họ tên-Tên giấy tờ”, tải lên link...
63/TB-CTSV về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm học 2021-2022 1. Cuộc thi làm báo tường, chủ đề “Phòng, chống tác hại của thuốc lá” : + Thời gian đăng ký từ ngày 13/05 đến 21/05/2022           + Đăng ký tại:...
61/TB-CTSV về việc nhận hồ sơ xét học bổng Lương Văn Can năm 2022 Đăng ký tài khoản và làm hồ sơ tại website http://dang-ky-hoc-bong.lvcfund.org.vn/ Hoàn thành mẫu xác minh tài chính tại đây:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC