Mẫu đơn xin xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện sinh viên

Đây là mẫu đơn xin xác nhận tham gia các hoạt động tình nguyện. Các bạn tải file, chỉnh sửa, điền đầy đủ thông tin và xác nhận tại đơn vị mà mình đăng ký tham gia hoạt động.
14559303