Kế hoạch và khung điểm đánh giá rèn luyện năm học 2020-2021

HƯỚNG DẪN
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TRỰC TUYẾN
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021
1./ Thời gian đánh giá rèn luyện (ĐGRL) HK1 năm học 2020-2021:
- Trước 11/01/2021: Sinh viên (SV) kiểm tra tài khoản đăng nhập trang sinhvien.hutech.edu.vn. Nếu SV chưa đăng nhập tài khoản được thì SV vui lòng gửi email về P.CTSV congtacsinhvien@hutech.edu.vn với nội dung () hoặc thông tin qua đường link: https://forms.gle/uamjBFBJ8UJnfYDd6      để được hỗ trợ ngay.
- 28/12/2020 - 10/01/2021: Ban cán sự lớp phụ trách công tác ĐGRL tiếp nhận thông tin hướng dẫn ĐGRL HK1 thông qua tập huấn đầu năm, email, nhóm facebook HUTECH – BAN CÁN SỰ LỚP.
- 28/12/2020 - 10/01/2021: Ban cán sự lớp thường xuyên nhắc nhở SV kiểm tra tài khoản và thực hiện ĐGRL đúng theo thời gian quy định.
- 11/01 - 31/01/2021: SV tự ĐGRL cá nhân; đồng thời đại diện Ban cán sự lớp được Khoa/ Viện phân công quản lý ĐGRL của Lớp, kiểm tra tài khoản có được phân quyền QUẢN LÝ LỚP hay không?Nếu chưa thì cần báo ngay về Văn phòng Khoa/ Viện để xử lý nhanh.
- 01/02 - 20/02/2021: Ban cán sự lớp đánh giá và thông tin SV về kết quả ĐGRL của Lớp.
- 08/02 – 06/03/2021: Lớp trưởng hoàn thành các biểu mẫu báo cáo và nộp về VP Khoa/ Viện.
- 22/02 - 20/03/2021: Khoa/ Viện kiểm tra, đánh giá và Lớp trưởng thông tin SV vào kiểm tra KQ ĐGRL.
- 21/03 - 30/03/2021: Phòng CTSV kiểm tra, đánh giá, giải quyết các khiếu nại thắc mắc của SV (nếu có).
- Sau 30/03/2021: Công bố kết quả ĐGRL trên cổng sinhvien.hutech.edu.vn
2./ Nội dung hiển thị:
- Sau khi đăng nhập tài khoản, Sinh viên xem thông báo thời gian ĐGRL sinh viên và chọn mục Đánh giá rèn luyện/ Điểm cá nhân/chọn đúng học kỳ 1 năm học 2020-2021 để đánh giá.
- Lưu ý: Vì thời gian ĐGRL không có kết quả học tập học kỳ nên SV sẽ không chấm điểm tại mục điểm học tập được. Sau khi có kết quả học tập học kỳ, Khoa/ Viện sẽ cập nhật và cộng điểm tương ứng theo khung điểm.
3./ Hướng dẫn sử dụng:
a. Đối với sinh viên:
-Bước 1: Sinh viên truy cập cổng: sinhvien.hutech.edu.vn
-Bước 2: Đăng nhập tài khoản cá nhân.
-Bước 3: Quan sát góc trái của giao diện phần mềm, chọn “Đánh giá rèn luyện/ Điểm cá nhân”  và chọn đúng “Đợt đánh giá kết quả rèn luyện Học kỳ 1 năm học 2020-2021” và tiến hành đánh giá rèn luyện của cá nhân trong thời gian quy định.
- SV lưu ý về thời gian bắt đầu và kết thúc của đợt ĐGRL. Sau thời gian này, nếu SV không đánh giá thì sẽ bị chấm với kết quả rèn luyện là 0 điểm, xếp loại Kém.
- Những tiêu chí có yêu cầu minh chứng, SV cần phải cập nhật bằng hình ảnh như : hình ảnh tham gia hoạt động, bản scan giấy chứng nhận, giấy khen, giấy xác nhận, bằng khen các cấp. Nếu SV có chấm điểm tiêu chí có minh chứng nhưng SV không cập nhật hình ảnh thì Phần mềm sẽ mặc định là không cho điểm.
-Bước 4: Sau khi thực hiện xong phần đánh giá cá nhân, SV cần nhấp vào ô “Lưu kết quả” để hoàn thành phần đánh giá cá nhân. Tuy nhiên, khi còn trong thời hạn còn đánh giá, nếu SV muốn thay đổi, bổ sung thêm kết quả thì cũng thực hiện như trên và nhấp vào ô “Lưu kết quả”. Lưu ý: SV cần kiểm tra kỹ về việc lưu kết quả điểm rèn luyện.
- Bước 5: SV thường xuyên theo dõi kết quả cập nhật theo đánh giá của cấp Lớp, Khoa/ Viện, Trường trong phần ĐIỂM CÁ NHÂN. Nếu SV không hài lòng về kết quả của cấp nào thì SV cần khiếu nại, giải quyết ngay.
- Lưu ý: Trong thời gian đánh giá, SV có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra kết quả rèn luyện và khiếu nại, thắc mắc khi không hài lòng về kết quả tại cấp Lớp, Khoa/ Viện, Trường đánh giá.
b. Đối với Ban cán sự lớp:
-Bước 1: Lớp trưởng truy cập website: sinhvien.hutech.edu.vn
-Bước 2: Đăng nhập bằng “tài khoản cá nhân sinh viên
-Bước 3: Quan sát góc trái của giao diện phần mềm, Lớp trưởng nhấp chuột chọn phần “Đánh giá rèn luyện”, chọn phần “QUẢN LÝ LỚP” và chọn phần “TÁC VỤ” để tiến hành đánh giá từng thành viên của lớp. (Nếu Ban cán sự lớp đăng nhập tài khoản và không thấy quyền QUẢN LÝ LỚP thì Ban cán sự lớp vui lòng liên hệ Khoa/ Viện hoặc Phòng Công tác Sinh viên để giải quyết)
- Lớp trưởng lưu ý về thời gian bắt đầu và kết thúc của đợt ĐGRL.
- Trong quá trình đánh giá, Lớp trưởng phải tổ chức Họp Cán bộ lớp để xem xét ĐGRL từng thành viên rõ ràng, nghiêm túc để tránh các sự cố khiếu nại thắc mắc về sau.
- Khi thực hiện bước này, Lớp trưởng hoàn thành ĐGRL của cá nhân nào thì  phải nhấp ô “Lưu kết quả”. BCS lớp cần thông tin cho SV biết về KQĐGRL.
 - Bước 4: Kiểm tra lại danh sách xem có chấm thiếu bạn nào hay không? Đồng thời, đối với nhưng trường hợp không thực hiện, Lớp trưởng cần bổ sung tại phần “ghi chú” các nội dung như: Nghỉ học, Không đánh giá, Bảo lưu, Chuyển trường, Du học,…
- Bước 5: Sau khi hoàn tất phần đánh giá, Lớp trưởng nhấp vào phần “Thống kê phiếu” để kiểm tra số liệu và chọn “Tác vụ khác” để XUẤT BÁO CÁO FILE EXCEL gửi lại Văn phòng Khoa/ Viện (có đầy đủ chữ ký)
- Lưu ý: Trong quá trình SV đánh giá, Ban cán sự lớp thường xuyên kiểm tra danh sách lớp và nhắc nhở những trường hợp SV chưa đánh giá; đồng thời thông tin SV cập nhật minh chứng đầy đủ, chính xác. Khi cấp Lớp có kết quả, Ban cán sự lớp phải thông tin cho toàn thể SV biết.
4./ Thông tin liên hệ, giải quyết thắc mắc sự cố:
- SV nếu có thắc mắc hay gặp sự cố trong việc truy cập tài khoản thì sẽ liên hệ : Phòng Công tác Sinh viên: (028) 3512 0785 gặp A. Thành hoặc SV gửi nội dung bao gồm MSSV và năm sinh về email P.CTSV congtacsinhvien@hutech.edu.vn trước ngày 11/01/2021.
14603437