Cập nhật khung điểm Đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức áp dụng khung điểm Đánh giá rèn luyện sinh viên trong năm học mới 2019 - 2020 với 5 tiêu chí.
 
Cập nhật khung điểm Đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2019 - 2020 11
 
Theo đó, khung điểm Đánh giá rèn luyện sinh viên được xây dựng dựa trên 05 tiêu chí quan trọng sau:
1/ Ý thức học tập (tối đa 20 điểm)
2/ Ý thức chấp hành các nội quy, quy chế, quy định (tối đa 25 điểm)
3/ Ý thức tham gia các hoạt động chính trị xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (tối đa 20 điểm)
4/ Trách nhiệm công dân và quan hệ cộng đồng (tối đa 25 điểm)
5/ Ý thức và kết quả khi tham gia tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, quản lý lớp học và các tổ chức hợp pháp khác trong Nhà trường hoặc các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện (tối đa 10 điểm).
 
Ở từng tiêu chí, quá trình rèn luyện của sinh viên sẽ được đánh giá chi tiết hơn so với năm học trước trong từng nội dung cụ thể của mức Điểm đạt và Điểm tốt (xem chi tiết ở file đính kèm bên dưới).
 
Được biết, quá trình xét công nhận điểm Đánh giá rèn luyện của sinh viên sẽ được triển khai theo các bước:
1/ Cá nhân sinh viên đánh giá
2/ Tập thể đánh giá
3/ Hội đồng đánh giá rèn luyện cấp Khoa/ Viện
4/ Hội đồng đánh giá rèn luyện cấp Trường
5/ Phản hồi kết quả cho sinh viên
 
Cập nhật khung điểm Đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2019 - 2020 39

Không chỉ là tiêu chí quan trọng trong quá trình học tập và góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi sinh viên, điểm Đánh giá rèn luyện còn là điều kiện ưu tiên trong quá trình xét duyệt học bổng, khen thưởng, lưu trú ký túc xá,… Do vậy, mỗi sinh viên hãy vạch ra cho mình lộ trình học tập phù hợp, tích cực tham gia hoạt động và phấn đấu dựa trên các tiêu chí để có thành tích tốt nhất trong năm học này nhé!

Tin: Kim Thoa
Phòng Công tác Sinh viên
14578331