Hoạt Động nghiên cứu
Tin Nghiên cứu khoa học
Dự án khoa học của Viện Công nghệ CIRTech vinh dự nhận tài trợ từ VINIF

Dự án nghiên cứu “Công nghệ in 3D trên nền tảng máy học sâu” do PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng - Giám đốc Viện Công nghệ CIRTECH - làm chủ nhiệm vừa được công bố là một trong 20 dự án nhận tài trợ từ Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×