THÔNG BÁO MỚI
Recent publications in 2019-2020 1. P. Phung-Van, Chien H. Thai, H. Nguyen-Xuan, Magd Abdel-Wahab, An isogeometric approach of static and free vibration analyses for porous FG nanoplates, European Journal of Mechanics-A/Solids,78, 103851, 2019 (SCI,...
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Viện Công nghệ CIRTECH đang tuyển dụng một số vị trí nghiên cứu viên, hậu Tiến sĩ và nghiên cứu sinh. Nội dung tuyển dung đính kèm trong đề mục: 
Recent publications in 2018-2019 Cuong-Le Thanh, P. Phung-Van, Chien H. Thai, H. Nguyen-Xuan, M. Abdel Wahab, Isogeometric analysis of functionally graded carbon nanotube reinforced composite nanoplates using modified couple stress theory, Composite...
Đào tạo dài hạn Thực hiện qua dự án
Ngắn hạn Kết hợp với các doanh nghiệp
Recent publications in 2016 - 2017 P. Phung-Van, A.M. J. Ferreira, H. Nguyen-Xuan, M. Abdel-Wahab, An isogeometric approach for size-dependent geometrically nonlinear transient analysis of functionally graded nanoplates, Composite Part B, 118, 125-134,...
Recent publications in 2015-2016 Tuan N. Nguyen, D. Hui, J. Lee, H. Nguyen-Xuan, An efficient computational approach for size-dependent analysis of functionally graded nanoplates, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 297, 191-218,...
INTERESTS  Phương pháp tính toán Vật liệu thông minh & composite Ước tính lỗi & khả năng thích ứng polytree Cơ học gãy xương và thiệt hại cơ học Tính toán vật liệu đồng nhất đa quy mô Học sâu về tính...
Scholarships ​Tìm kiếm cho sinh viên Bằng tiến sĩ. Sinh viên Chủ đề:Cầu nối giữa các thang đo trong vật liệu tính toán Học sâu về vật liệu y sinh tính toán Các kỹ thuật và ứng dụng phần tử đa diện thích ứngHọc...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC