THÔNG BÁO MỚI
Recent publications in 2018-2019 Cuong-Le Thanh, P. Phung-Van, Chien H. Thai, H. Nguyen-Xuan, M. Abdel Wahab, Isogeometric analysis of functionally graded carbon nanotube reinforced composite nanoplates using modified couple stress theory, Composite...
Đào tạo dài hạn Thực hiện qua dự án
Ngắn hạn Kết hợp với các doanh nghiệp
Recent publications in 2016 - 2017 P. Phung-Van, A.M. J. Ferreira, H. Nguyen-Xuan, M. Abdel-Wahab, An isogeometric approach for size-dependent geometrically nonlinear transient analysis of functionally graded nanoplates, Composite Part B, 118, 125-134,...
Recent publications in 2015-2016 Tuan N. Nguyen, D. Hui, J. Lee, H. Nguyen-Xuan, An efficient computational approach for size-dependent analysis of functionally graded nanoplates, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 297, 191-218,...
INTERESTS  Phương pháp tính toán Vật liệu thông minh & composite Ước tính lỗi & khả năng thích ứng polytree Cơ học gãy xương và thiệt hại cơ học Tính toán vật liệu đồng nhất đa quy mô Học sâu về tính...
Scholarships ​Tìm kiếm cho sinh viên Bằng tiến sĩ. Sinh viên Chủ đề:Cầu nối giữa các thang đo trong vật liệu tính toán Học sâu về vật liệu y sinh tính toán Các kỹ thuật và ứng dụng phần tử đa diện thích ứngHọc...
Typical research projects ​>> Phát triển các yếu tố đa giác và đa diện với các mắt lưới thích ứng ► Các chức năng cơ bản cho các yếu tố không thông thường. ► Xử lý vấn đề nút treo. ► Điểm tích hợp cho các miền yếu tố mới.  ...
Industrial projects >> Xáo trộn của chất lỏng trong bồn dầu. ► Xem xét ứng xử của dầu trong trường hợp xe bồn thay đổi tốc độ đột ngột. ► Mô hình nhiều pha. ► Chạy mô phỏng với vách ngăn trong bồn chứa.Mô phỏng hiện tượng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC