Thông báo tuyển dụng Nghiên cứu sinh

THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU SINH
 

 
      Viện thông báo tuyển dụng các vị trí nghiên cứu sinh học tập tại các trường đại học top 500 (theo Times Higher Education) thuộc các lĩnh vực sau:
- Khoa học máy tính
- Khoa học vật liệu 
- Toán ứng dụng
- Kỹ thuật 
- Vật lý 
- Hoá học 
- Môi trường
- Năng lượng
- Y khoa 
  • Yêu cầu
- Tốt nghiệp thạc sĩ thuộc các lĩnh vực trên 
- Ngoại ngữ: IELTS từ 6.0 trở lên 
  • Học bổng: toàn phần hoặc bán phần
  • Hồ sơ gồm có: CV và các bằng cấp liên quan đến vị trí tuyển dụng
  • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/02/2023 đến hết ngày 28/04/2023
  • Địa chỉ nhận hồ sơ: cirtech@hutech.edu.vn
14608481