Thông báo tuyển dụng Nghiên cứu viên - Giảng Viên

THÔNG BÁO 
TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN - GIẢNG VIÊN 

 
1. Yêu cầu 
- Trình độ từ Thạc sĩ trở lên 
- Ngoại ngữ: IELTS từ 6.0 trở lên 
2. Kinh nghiệm
- Có kinh nghiệm nghiên cứu ít nhất là 3 năm trong lĩnh vực công nghệ in 3D, ưu tiên phần cứng (số lượng tuyển: 1 vị trí)
- Có kinh nghiệm về AI và xử lý ảnh (số lượng tuyển: 1 vị trí)
3. Mức lương 
- Mức lương cạnh tranh 
- Thưởng theo KPI
4. Hồ sơ
- Hồ sơ gồm có: CV và các bằng cấp liên quan đến vị trí tuyển dụng
- Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 07/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023
- Địa chỉ nhận hồ sơ: cirtech@hutech.edu.vn
14608473