ĐÀO TẠO - HỌC BỔNG TÀI TRỢ
Looking for potential PhD candidate for Industrial PhD Project PhD candidate The PhD candidate should have Msc degree and great skills in machine learning relevant to the problem. The candidate should -     Know databases well -     Be a good...
Scholarships ​Tìm kiếm cho sinh viên Bằng tiến sĩ. Sinh viên Chủ đề: Cầu nối giữa các thang đo trong vật liệu tính toán Học sâu về vật liệu y sinh tính toán Các kỹ thuật và ứng dụng phần tử đa diện thích ứng Học...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC