HỢP TÁC - TRONG NƯỚC
Industrial projects >> Xáo trộn của chất lỏng trong bồn dầu. ► Xem xét ứng xử của dầu trong trường hợp xe bồn thay đổi tốc độ đột ngột. ► Mô hình nhiều pha. ► Chạy mô phỏng với vách ngăn trong bồn chứa. Mô phỏng hiện tượng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC