TUYỂN DỤNG
Thông báo tuyển dụng Nghiên cứu sinh THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU SINH          Viện thông báo tuyển dụng các vị trí nghiên cứu sinh học tập tại các trường đại...
Thông báo tuyển dụng Nghiên cứu viên - Giảng Viên THÔNG BÁO  TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN - GIẢNG VIÊN    1. Yêu cầu  - Trình độ từ Thạc sĩ trở lên  - Ngoại ngữ: IELTS từ 6.0 trở...
TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI Mục đích:  Nâng cao hợp tác, nghiên cứu trong lĩnh vực chuyển đổi số ứng dụng vào các công trình dân dụng ở Việt Nam, Viện Công nghệ CIRTech đang tuyển dụng các ứng viên trẻ trong lĩnh vực về AI, kỹ thuật cơ khí,...
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Viện Công nghệ CIRTECH đang tuyển dụng một số vị trí nghiên cứu viên, hậu Tiến sĩ và nghiên cứu sinh. Nội dung tuyển dung đính kèm trong đề mục:  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC