Thành tích đạt được

Với sự nỗ lực hết mình, không ngừng vươn lên, trong hơn 28 năm qua, tập thể cán bộ - giảng viên - nhân viên và sinh viên của Nhà trường đã mang về nhiều thành tích trong nhiều lĩnh vực hoạt động, cụ thể:

HUÂN CHƯƠNG, CỜ THI ĐUA VÀ BẰNG KHEN​
 

Thành tích đạt được 17
Nhận Huân chương lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường

- Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng: năm 2020
- Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng: năm 2015
- 03 Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng: năm 2009, 2010, 2013
- Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng: năm 2019
- Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng: năm 2013, 2018
- Cờ thi đua của UBND TP.HCM trao tặng: năm 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022
- Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động TP.HCM trao tặng: năm 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021
- Cờ thi đua của Trung ương Đoàn TNCS HCM trao tặng: năm 2017
- Cờ truyền thống của UBND TP.HCM trao tặng: năm 2020
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: năm 2003, 2005, 2008, 2020
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo: năm 2000, 2002, 2003, 2005, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
- Bằng khen của UBND TP.HCM: năm 1999, 2000, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 2020, 2021
- Bằng khen Hội Thể thao Đại học & Chuyên nghiệp Việt Nam: năm 2010, 2011
- Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam: năm 1999, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: năm 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021
- Bằng khen của Bộ Tài chính: năm 2015
- Bằng khen của Bộ Công an: năm 2008, 2011
- Bằng khen của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: từ năm 1999 - 2010; 2012
- Bằng khen TƯ Hội Sinh viên VN: Từ năm 2000 - 2008; 2012
- Bằng khen Thủ tướng chính phủ vì thành tích xuất sắc trong 15 năm phong trào tình nguyện (2005 - 2008)
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý năm học 2010-2011
- Bằng khen của Đảng ủy Khối: năm 2009, 2012, 2017
Ngoài ra, HUTECH còn vinh dự đón nhận nhiều Giấy khen, Danh hiệu thi đua từ các Cơ quan, Ban, Ngành, Đoàn thể.
Ngoài ra, HUTECH còn vinh dự đón nhận nhiều Giấy khen, Danh hiệu thi đua từ các Cơ quan, Ban, Ngành, Đoàn thể.
 
​​GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU VỀ HỌC THUẬT - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 

Thành tích đạt được 155
Sinh viên HUTECH nhận 1 giải Nhì, 4 giải Ba và 4 giải Khuyến khích tại giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2020

- 1 giải Nhì và 02 giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka 2022;
- 1 giải Nhì; 01 giải Ba và 09 Khuyến khích Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022;
- 8 giải Nhì; 05 giải Ba và 01 giải toàn năng Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc - Lần thứ 13 năm 2022;
- 1 giải Nhì Hội nghị khoa học Sinh viên Dược - Lần 1 năm 2022;
- 1 giải Nhì và 01 giải Khuyến khích Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật các Trường Đại học phía Nam lần 6 - năm 2023;
- 1 giải Ba và 01 giải Khuyến khích Giải thưởng Loa Thành 2022.
- 1 giải Nhất và 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích tại Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021;
- 1 giải Ba; 03 giải Khuyến khích tại Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm 2021;
- 1 giải Ba Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2021;
- 1 giải Ba và 02 giải Khuyến khích Giải thưởng Loa Thành năm 2021;
- 1 giải Nhất và 01 giải Nhì cuộc thi The Trilogy Competition 2021;
- 1 giải Ba Cuộc thi Thuyết trình hướng dẫn du lịch - Lần 17 năm 2021;
- 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích tại cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật các trường ĐH phía Nam năm 2021
- 1 giải Nhất cuộc thi tại Nói tiếng Hàn lần thứ 3 - 2020
- 1 giải Nhì cuộc thi Nói tiếng Hàn online năm học 2020-2021
- 1 giải Nhì và giải Tác phẩm được bình chọn nhiều nhất tại cuộc thi Thiết kế nội thất “Homes Melody”
- 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, giải Toàn năng và giải Ba toàn đoàn tại Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc 2020
- 1 giải Ba và giải Chuyên đề cuộc thi Kiến trúc Xanh sinh viên Việt Nam 2020
- 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích tại Giải thưởng Loa Thành năm 2020
- 1 giải Ba, giải Cộng đồng, giải Nhà phát triển nguồn mở tiềm năng và giải Khuyến khích tại Hội thi Olympic Tin học sinh viên Việt nam lần thứ 29 - 2020 (OLP'29)
- 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích tại cuộc thi Lập trình Makerthon 2020
- 1 giải Khuyến khích tại cuộc thi lập trình AI Hackathon 2020
- 1 giải Khuyến khích cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020
- 1 giải Nhì tại cuộc thi Expert Challenge 2020
- Giải Tiềm năng tại cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
- 1 giải Nhì, 4 giải Ba và 4 giải Khuyến khích tại giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2020
- 1 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích tại giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka năm 2020
- 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích tại giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka năm 2019
- 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 9 giải Khuyến khích tại giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019
- 1 giải Nhì tại giải thưởng Tài năng Lương Văn Can năm 2019
- 1 giải Nhì, 3 giải Khuyến khích tại cuộc thi "Công nghệ chế biến sau thu hoạch" năm 2019
- 1 giải Nhất cuộc thi Kiến trúc Xanh sinh viên Việt Nam 2019
- 1 giải Ba và 2 giải Hội đồng tại Giải thưởng Loa Thành năm 2019
- 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải Khuyến khích giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018
- 1 giải Nhất, 6 giải Khuyến khích giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka năm 2018
- 1 giải Nhì, 1 giải Ba giải thưởng Tài năng Lương Văn Can năm 2018
- 1 giải Ba, 1 giải Hội đồng "Giải thưởng Loa Thành" năm 2018
- 1 giải Nhất khối Phần mềm nguồn mở tại Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm 2018
- 1 giải Nhất tại Hội nghị "An toàn dinh dưỡng và An ninh lương thực" năm 2018
- 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2017
- 1 giải Nhất, 1 giải Ba, 2 giải Hội đồng "Giải thưởng Loa Thành" năm 2017
- 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 5 giải Khuyến khích giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka năm 2017
- Giải Nhất giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka 2016
- 3 giải Nhất Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề 2016"
- 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 6 giải Khuyến khích tại Hội thi "Học sinh sinh viên giỏi nghề TP.HCM năm 2015"
- Giải Nhất Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2015
- 1 giải Nhất, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích tại Hội thi "Học sinh giỏi nghề TP.HCM năm 2014"
- Giải Nhì Hội thi Olympic Tin học Sinh viên 2013 (OLP’13)
- Giải Nhì của Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" 2013
- Giải Nhất cá nhân và giải Nhất đồng đội tại "Olympic Cơ học toàn quốc 2013"
- Giải Nhất Hội thi "Ý tưởng sản phẩm thực phẩm mới 2010"
- Bằng khen của UBND TP.HCM về thành tích phát triển Công nghệ thông tin năm 2010
- Giải Nhì Cuộc thi "Pha chế Châu Á - Thái Bình Dương"
- 2 giải Nhất tại Hội thi "Bartender Saigontourist năm 2009"
- Giải Nhất Cuộc thi "Sinh viên tiết kiệm năng lượng 2008"
- Giải Nhì sáng tạo Robot "Đường đua trẻ" do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức năm 2008
- Giải Nhất Cuộc thi Sony xanh về môi trường năm 2015
- Giải Nhì toàn quốc "Olympic Mac-Lê Nin năm 2014"
- 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích tại Kỳ thi "Olympic Toán sinh viên toàn quốc 2011"
- Giải Nhất Hội thi "Ý tưởng sản phẩm thực phẩm mới 2010"
- Bằng khen của UBND TP.HCM về thành tích phát triển Công nghệ thông tin năm 2010
- Giải Nhì Cuộc thi "Pha chế Châu Á - Thái Bình Dương"
- 2 giải Nhất tại Hội thi "Bartender Saigontourist năm 2009"
- Giải Nhất Cuộc thi "Sinh viên tiết kiệm năng lượng 2008"
- Giải Nhì sáng tạo Robot "Đường đua trẻ" do Thành Đoàn TP. HCM tổ chức năm 2008
- Giải Nhất Cuộc thi Sony xanh về môi trường năm 2015
- Giải Nhì toàn quốc "Olympic Mac-Lê Nin năm 2014"

THÀNH TÍCH THỂ THAO - VĂN HÓA VĂN NGHỆ
 

Thành tích đạt được 370
SV Nguyễn Lê Ngọc Thảo đăng quang ngôi vị Á hậu 2 - Hoa hậu Việt Nam 2020

Thành tích đạt được 377
Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Khoa đạt danh hiệu cao nhất tại Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019

Thành tích đạt được 384
HUTECH và "cú đúp" vô địch giải Futsal sinh viên HUTECH mở rộng năm 2019

- Miss Grand Việt Nam 2023 ( SV Lê Hoàng Phương)
- Huy chương vàng Giải võ Cổ truyền TP.HCM mở rộng năm 2023
- Giải ba Giải VUG Nhảy đối kháng năm 2023 - khu vực 2
- Huy chương bạc Giải Taekwondo Sinh viên toàn quốc năm 2023 (Nguyễn Quốc Thịnh)
- Hoa hậu biển đảo Việt Nam 20229 (SV Đinh Như Phương)
- Á quân - Người mẫu Thể hình Thế giới Việt Nam 2022 (Fitness Model World Vietnam 2022) (SV Nguyễn Nhã linh)
- Quán quân - Mister World Ambassador international 2022 (Nguyễn Sỹ Long)
- Á khôi 2 - Hoa khôi công sở 2022 (Dương Ngọc Gấm)
- Á hoàng 1 - Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2022 (Phạm Thị Ngọc Trang)
- Quán quân - Mister Glam Vietnam 2022 (Nguyễn Quốc Thái)
- Á quân 1 - Ngôi sao Fitness Sinh viên TP.HCM mở rộng 2022 (Đỗ Tường Định)
- Giải Ba - Cuộc thi Én Sinh viên 2022 (Nguyễn Thị Mỹ Hạnh)
- Huy chương vàng - Giải VOVINAM Đại hội thể dục thể thao Quận Bình Thạnh lần IX-2022
- Huy chương vàng - Giải võ Cổ truyền TP.HCM mở rộng năm 2022
- Giải Nhất - Giải Bóng chuyền Sinh viên TP.HCM cup Bulbal năm 2022
- Giải Nhì - Giải Futsal HD Bank - Sinh viên đồng hành TP.HCM năm 2022
- Quán Quân - Liên hoan Bước nhảy học sinh, sinh viên toàn thành 2021 (Trương Quang Phú)
- Hoa hậu du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 (Lý Kim Thảo)
- Á hậu 2 - Hoa hậu Việt Nam 2020 (SV Nguyễn Lê Ngọc Thảo)
- Vô địch (nữ) - Giải Futsal Sinh viên HUTECH mở rộng lần 4 - 2020
- Huy chương vàng (đồng đội nam), Huy chương bạc (đôi nam - nữ) và Huy chương đồng (đơn nữ) - Giải Bóng bàn Học sinh, Sinh viên TP.HCM 2020
- 2 Huy chương vàng (đơn nữ, đôi nữ), 2 Huy chương bạc (đôi nam, đôi nam - nữ) - Giải Cầu lông Sinh viên HUTECH mở rộng lần 2 - 2020
- Huy chương bạc (nữ), Huy chương đồng (nam), Nữ libero xuất sắc nhất và Nữ chuyền hai xuất sắc nhất - Giải Bóng chuyền ĐH Tôn Đức Thắng mở rộng (TDT Volleyball Cup 2020)
- Á khôi 1 (danh hiệu cao nhất) và danh hiệu Người đẹp biển - Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 (SV Bùi Minh Anh)
- Quán quân - Ngôi sao Fitness Sinh viên TP.HCM mở rộng 2020 (SV Nguyễn Thị Minh Thu)
- Vô địch (nam) và vô địch (nữ) - Giải Futsal Sinh viên HUTECH mở rộng lần 3 - 2019
- Hoa hậu - Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019 (SV Nguyễn Thị Thanh Khoa)
- Danh hiệu "Người đẹp biển", Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 (SV Lê Hoàng Phương)
- Top 15 Miss World Vietnam 2019 (SV Nguyễn Thị Thanh Khoa), Top 10 Miss World Vietnam 2019 và danh hiệu "Thí sinh có làn da đẹp nhất" (SV Trần Đình Thạch Thảo)
- 1 giải Nhì (nữ), 2 giải Top 10 (nữ) và giải Trường có số lượng VĐV tham gia đông nhất - Giải Việt dã Sinh viên TP.Hồ Chí Minh 2019
- Á hậu 2 - Hoa hậu Việt Nam 2018 (SV Nguyễn Thị Thúy An)
- Vô địch (nam), vô địch (nữ), danh hiệu "Nữ cầu thủ xuất sắc nhất" và danh hiệu Nam cầu thủ xuất sắc nhất" - Giải Bóng chuyền Sinh viên HUTECH mở rộng lần 1 - 2018
- Danh hiệu "Vua phá lưới" và "Thủ môn xuất sắc nhất" - Giải Futsal Sinh viên HUTECH mở rộng lần 2 - 2018
- Top 3 cuộc thi Thiết kế trang phục dân tộc cho Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam tại Miss Universe 2018
- Vô địch “Giải Futsal HUTECH mở rộng 2017"
- Giải Vàng Liên hoan Tiếng hát Học sinh - Sinh viên toàn thành lần X - 2017
- Giải Nhất Cuộc thi khởi nghiệp quốc tế Vietnam - Korea Global Youth Entrepreneurship Festival 2017
- 3 Giải Nhì, 5 Giải Ba Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc 2016
- 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì Giải thưởng Loa Thành 2015
- Giải Nhất Cuộc thi "Sakura Collection 2015"
- Giải "Người đẹp được yêu thích nhất" - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 (SV Lê Thị Sang)
- 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 2 Giải Ba Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc 2014
- Giải Nhất Cuộc thi "Người đẹp Phụ nữ Thời đại qua ảnh 2014"
- Giải Nhất cuộc thi “Ngôi sao xì tin 2012”
 -Giải Nhất cuộc thi "Thiết kế thời trang Aqua-fina Pure Fashion" năm 2011
 -1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 1 Giải Ba Cuộc thi Thiết kế "Cảm hứng sáng tạo cùng Triumph năm 2011"
- 1 Giải Nhất, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích Cuộc thi Thiết kế thời trang Parkson 2011
 -Giải Nhất Hội thi Người đẹp Hoa Anh Đào năm 2010
 -Giải Nhất Đồng đội nữ Cầu lông Toàn quốc năm 2007
 -Vô địch Bóng đá Sinh viên TP.HCM năm 2003, 2004, 2007, 2008
 -Vô địch Bóng chuyền Sinh viên TP.HCM năm 2006
 -Vô địch Cup Bóng đá Futsal Việt Nam 2006
 - Vô địch Bóng chuyền Sinh viên Việt Nam năm 2005
- Vô địch Siêu cúp Bóng đá Sinh viên Việt Nam năm 2005
- Huy chương bạc Tiếng hát Sinh viên - Học sinh toàn quốc năm 2002
- Huy chương vàng Tiếng hát Sinh viên - Học sinh TP.HCM năm 199
Còn rất nhiều giải thưởng, bằng khen cấp Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia các kỳ thi Olympic; Huy chương Vàng, Bạc, Đồng của rất nhiều môn thể thao, hoạt động văn hóa - văn nghệ mà HUTECH đã đạt được trong hơn 28 năm qua. Đây thực sự là bảng vàng thành tích đáng tự hào trong 25 năm hình thành và phát triển của Nhà trường.
46
widget avatar
Đại học HUTECH

HUTECH chào bạn!
Mời bạn gửi thắc mắc của mình tại đây để được giải đáp nhanh chóng nhé!

×