Tin Tức - Sự Kiện
Ngày 20, nghe chuyện “người truyền lửa”

Ở đại học, thầy cô không là người “cầm tay chỉ chữ”. Thầy cô của đại học có thể rất âm thầm ở những vị trí khác nhau, làm công việc truyền lửa theo cách riêng của mình. Ngày 20/11, còn gì ý nghĩa bằng lắng nghe câu chuyện của những người truyền...

Hoạt Động Sinh Viên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC