ĐẠI HỌC - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
CTĐT, CĐR, bản mô tả CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô khóa 2024 Sinh viên xem chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và bản mô tả chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, khóa 2024 theo file đính kèm!
Đề cương chi tiết ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô khóa 2024 Sinh viên xem đề cương chi tiết ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, khóa 2024 theo file đính kèm!
CTĐT, CĐR, bản mô tả CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô khóa 2023 Sinh viên xem chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và bản mô tả chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, khóa 2023 theo file đính kèm!
Đề cương chi tiết ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô khóa 2023 Sinh viên xem đề cương chi tiết ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, khóa 2023 theo file đính kèm!
CTĐT, CĐR, bản mô tả CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô khóa 2022 Sinh viên xem chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và bản mô tả chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, khóa 2022 theo file đính kèm!
Đề cương chi tiết ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô khóa 2022 Sinh viên xem đề cương chi tiết ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, khóa 2022 theo file đính kèm!
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô   * Giới thiệu: Công nghệ kỹ thuật ô tô là ngành học tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực: cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử và công nghệ chế tạo máy. Sinh viên theo học ngành này sẽ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×