GIẢNG VIÊN - TÀI LIỆU
Bài giảng Cơ sở thiết kế máy - ThS. Dương Đăng Danh Tên tiếng Việt: CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY - CODE: MET103 Tên tiếng Anh FUNDAMENTAL OF MACHINE DESIGN  Mục tiêu của học phần Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu tạo của từng chi tiết máy, bộ phận...
Hệ thống Cơ điện tử - TS. Ngô Hà Quang Thịnh Tên tiếng Việt: HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ - CODE: MET111 Tên tiếng Anh: MECHATRONIC SYSTEMS Mục tiêu của học phần - Cung cấp sinh viên kiến thức về hệ thống cơ điện tử, sản phẩm cơ điện tử trong sản xuất và đời...
Lập trình PLC - CODE CTR104 - GV. Th.S Nguyễn Vạn Quốc Tên tiếng Việt: Lập trình PLC - CTR104 Tên tiếng Anh: PLC Applications Mục tiêu của học phần Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản tổng quát về hệ thống điều khiển tuần tự và ứng dụng PLC để điều khiển,...
Bài giảng Cơ Lý Thuyết - ThS. Lê Tấn Sang CƠ HỌC LÝ THUYẾT (THEORETICAL MECHANICS) - EGM104 Mục tiêu của học phần Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ lực, sự chuyển động cơ học và cân bằng của các vật thể, sự tương tác giữa...
KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - ThS. Lê Tấn Sang Tên tiếng Việt: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - CTR103 Tên tiếng Anh: AUTOMATIC CONTROL ENGINEERING Mục tiêu của học phần Trang bị kiến thức cơ bản về biểu diễn, có kỷ năng phân tích hệ thống điều khiển tự...
Tài liệu học tập [12] Tài liệu học tập
Tài liệu học tập [11] Tài liệu học tập
Tài liệu học tập [10] Tài liệu học tập
Tài liệu học tập [7] Tài liệu học tập
Tài liệu học tập [6] Tài liệu học tập
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×