SAU ĐẠI HỌC - THẠC SĨ NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN
Chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ - Chuyên ngành Kỹ thuật Điện áp dụng năm 2022 Chương trình đào tạo áp dụng từ Khóa tuyển sinh năm 2022. Mời Anh/Chị xem chi tiết file đính kèm./. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A-02.04) Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM...
Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ - Chuyên ngành Kỹ thuật Điện áp dụng năm 2021 Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo áp dụng từ Khóa tuyển sinh năm 2021. Mời Anh/Chị xem chi tiết file đính kèm./. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A-02.04) Trường Đại học...
Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ - Chuyên ngành Kỹ thuật Điện áp dụng năm 2019 Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo áp dụng từ Khóa tuyển sinh năm 2019. Mời Anh/Chị xem chi tiết file đính kèm./. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A-02.04) Trường Đại học...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×