GIỚI THIỆU - TỔNG QUAN
Tổng quan Viện Kỹ thuật HUTECH Viện Kỹ thuật là một trong những đơn vị ra đời sớm nhất, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).
Danh sách cán bộ, nhân viên Viện STT Họ và tên Học vị Chức vụ Phụ trách Email Lãnh đạo, Trưởng ngành 1 Nguyễn Thanh Phương PGS.TS Viện trưởng Phụ trách chung...
Tầm nhìn, sứ mạng Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lỗi của Viện kỹ thuật HUTECH: Sứ mạng: Viện kỹ thuật HUTECH cam kết là đơn vị giáo dục tiên phong cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, toàn diện cho nền kinh tế tri thức...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC