ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
DANH MỤC CÁC HỌC PHÂN TƯƠNG ĐƯƠNG Sinh viên xem file đính kèm!
Ngành Kỹ thuật y sinh * Giới thiệu: Kỹ thuật y sinh là một bộ môn khoa học ứng dụng dựa trên các nguyên lý cơ bản trong kỹ thuật và các ý tưởng về thiết kế để đưa ra giải pháp trong y học, sinh học...
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô   * Giới thiệu: Công nghệ kỹ thuật ô tô là ngành học tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực: cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử và công nghệ chế tạo máy. Sinh viên theo học ngành...
Ngành Kỹ thuật cơ khí   * Giới thiệu: Kỹ thuật cơ khí hay là Cơ khí tự động là ngành ứng dụng các nguyên lý vật lý để tạo ra các loại máy móc, thiết bị, vật dụng hữu ích phục vụ cho đời sống và sản xuất như: ô tô, máy bay, robot,...
Ngành Kỹ thuật cơ điện tử   * Giới thiệu: Cơ điện tử là sự kết hợp của kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính. Đây là ngành rất quan trọng và không thể thiếu trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại. Mục...
Ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử   * Giới thiệu: Kỹ thuật Điện - Điện tử là ngành học nghiên cứu và áp dụng liên quan đến điện, điện tử và điện từ với nhiều chuyên ngành nhỏ như năng lượng, điện tử học, hệ thống điều khiển, xử lý tín hiệu,...
Ngành Kỹ thuật điện tử - truyền thông   * Giới thiệu: Kỹ thuật điện tử, truyền thông là ngành sử dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để tạo nên các thiết bị vệ tinh, cáp và thiết bị điện tử như: máy thu hình, điện thoại, máy tính cá nhân,...
Chương trình và kế hoạch đào tạo Khoá 2011 hệ chính quy ban ngày tất cả các ngành Bao gồm: A/ Quyết định ban hành chương trình hệ đại học mã ngành 101 (điện tử), 103 (điện CN), 106 (cơ điện tử), 109 (cơ khí tự động), 112 (tự động hoá) và bản chi tiết các chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×