SINH VIÊN - THÔNG BÁO
VKT_THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 1B, NĂM HỌC 2022-2023 THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 1B, NĂM HỌC 2022-2023   Viện Kỹ thuật HUTECH thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ 1...
Kế hoạch thực hiện "Đồ án tốt nghiệp_HK2_Năm học 2022-2023 (cập nhật 05.01.2023) KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2022-2023                Lưu ý Đường...
TB nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp - Học kỳ 1 NH 22-23 THÔNG BÁO V/V: Nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp HK1_NH 2022-2023     Lưu ý:  - Sinh viên xem mã đề tài TẠI ĐÂY - Nộp link ĐATN TẠI ĐÂY  
Kế hoạch thực hiện "Thực tập tốt nghiệp" - Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023    Theo kế hoạch đào tạo học kỳ 2A - năm học 2022-2023, học phần “Thực tập tốt nghiệp” sẽ triển khai như sau:          1. Đối tượng sinh viên thực hiện...
VKT_THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 1A, NĂM HỌC 2022-2023 THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 1B, NĂM HỌC 2022-2023   Viện Kỹ thuật HUTECH thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ 1 đợt A, năm học 2022-2023 của sinh viên đại học hệ chính...
Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2022-2023 Sinh viên xem thông báo bằng cách bấm vào link đính kèm! https://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i91382-thong-bao-ve-viec-dang-ki-hoc-phan,-dong-hoc-phi-hoc-ki-2-nam-hoc-20222023.aspx
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC