SINH VIÊN - THÔNG BÁO
HUTECH công bố kết quả Đánh giá rèn luyện sinh viên Học kỳ II, năm học 2022 - 2023 Ngày 27/9, Hội đồng Đánh giá rèn luyện (ĐGRL) sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã chính thức công bố kết quả rèn luyện Học kỳ II,...
Sinh viên HUTECH đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ phụ - Học kỳ 1 năm học 2023-2024 từ 04/10 Nhằm tạo điều kiện để sinh viên được học lại, học bù hoặc học vượt, Phòng Đào tạo HUTECH thông báo đến sinh viên Đại học Chính quy, Đại học liên...
V.KT_THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 -2024 (cập nhật 14/9/2023) THÔNG BÁO  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024   1. Kế hoạch thực hiện đồ án môn học (10 tuần: từ ngày 18/09/2023-09/12/2023): • Thời gian SV gặp GVHD nhận đề tài đồ án môn học: Từ ngày...
TB kế hoạch nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp (bản chỉnh sửa hoàn chỉnh theo góp ý từ hội đồng) Lưu ý: - Link nộp báo cáo: https://forms.gle/ZobobAMJcaeQXfZU9 - Nội dung góp ý từ hội đồng: sinh viên bấm TẠI ĐÂY - Mẫu phiếu chỉnh sửa: Sinh viên xem file đính kèm  
Hutech TechShow 2023_ công tác triển khai cho ngày hội tuyển dụng khối ngành Kỹ thuật -Công nghệ & hội đồng đánh giá ĐATN THÔNG BÁO V/v: Triển khai công tác cho ngày hội Hutech Techshow lần 7 & Hội đồng đánh giá Đồ án tốt nghiệp - HK2 Năm học 2022-2023   - Sinh viên xem thông báo công tác triển khai cho ngày hội Hutech Techshow 2023...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×