THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO-V/V GIAO NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP-HỌC KỲ II-NH: 2018-2019 THÔNG BÁO V/V GIAO NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP - HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018 - 2019 Căn cứ vào kế hoach giảng dạy học kỳ 2, năm học 2018-2019, sinh viên Viện Kỹ thuật HUTECH sẽ bắt đầu học kỳ vào ngày 18/02/2019. Để công tác...
Mẫu Đăng ký giấy giới thiệu TTTN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THEO LINK SAU => Sinh viên nhận giấy giới thiệu vào ngày hôm sau tại VP Viện Kỹ thuật Hutech lúc 9g00. => Trường hợp đăng ký vào thứ 7, chủ nhật  => nhận giấy giới thiệu vào thứ 2...
TB T1/2019: HỌC BỔNG DU HỌC TB T1/2019: HỌC BỔNG DU HỌC HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ TRƯỜNG ĐH QUỐC GIA TÔN TRUNG SƠN - ĐÀI LOAN - NGÀNH KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - NGÀNH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ĐIỆN Chi tiết về chương trình vui lòng xem...
Thông báo Tháng 1-2019: Hội nghị Khoa học Công nghệ HUTECH 2019 Thông báo T1-2019: Hội nghị Khoa học Công nghệ HUTECH 2019 Thời gian hội nghị diễn ra: 19/07/2019 (Buổi sáng) Mục đích: nhằm tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, học thuật và hợp tác về khoa học công nghệ; là cơ...
Thông báo T1-2019: Hội nghị SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HUTECH 2019 Thông báo T1-2019: Hội nghị SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  HUTECH 2019 Thời gian hội nghị diễn ra: 19/07/2019 (Buổi chiều)   Mục đích: Hoạt động Sinh viên Nghiên cứu Khoa học của trường...
Thông báo T1-2019: Hội nghị Khoa học Công nghệ HUTECH 2019 Thông báo T1-2019: Hội nghị Khoa học Công nghệ HUTECH 2019 Thời gian hội nghị diễn ra: 19/07/2019 (Buổi sáng) Mục đích: nhằm tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, học thuật và hợp tác về khoa học công nghệ; là cơ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC