THÔNG BÁO MỚI
Thông báo KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP_HỌC KỲ 1_NĂM HỌC 2021-2022   KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 1. Thời gian thực tập: Sinh viên TTTN từ ngày 18/10/2021 đến ngày 12/12/2021.   2. Giảng viên hướng dẫn (GVHD), Đề cương thực tập và...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ ĐATN & HUTECH TECHCHOW 2021 TRỰC TUYẾN (KHÓA 2017) THÔNG BÁO V/v BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP & HUTECH TECHSHOW 2021 TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN KHÓA 2017   Ngày bảo vệ: Thứ 7, ngày 25/09/2021, lúc 7g30 Hình thức bảo vệ: Trực tuyến qua Google Meet Link...
V.KT_THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HOC KỲ 1 ĐỢT A NĂM HỌC 2021 -2022 (cập nhật 21.09.2021) THÔNG BÁO  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ 1 ĐỢT A NĂM HỌC 2021-2022   1. Kế hoạch thực hiện đồ án môn học (10 tuần: từ ngày 27/9/2021 - 13/12/2021): • Thời gian SV gặp GVHD nhận đề tài đồ...
VIỆN KỸ THUẬT HUTECH_ TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHÚC KHẢO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 THÔNG BÁO TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021   Viện Kỹ thuật HUTECH thông báo tiếp nhận thông tin phúc khảo bài thi học kỳ 2 đợt A và đợt B, năm học 2020-2021 của...
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY STUDIES” (STS) 2021  Sáng nay (15/9), Hội thảo Khoa học quốc tế “The 2nd International Conference on Science, Technology and Society Studies” (STS) 2021 do Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức đã chính thức diễn ra theo...
TB về V/v chuẩn bị cho buổi đánh giá ĐATN ngày 25/09/2021 & Nộp báo cáo ĐATN bản hoàn chỉnh sau khi đã bảo vệ THÔNG BÁO V/v chuẩn bị cho buổi đánh giá ĐATN ngày 25/09/2021 & Nộp báo cáo ĐATN bản hoàn chỉnh sau khi đã bảo vệ   1. Đối tượng: Sinh viên Hệ đại học chính quy các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ...
Link Google Meet các lớp học trực tuyến HK1 đợt A - NH 2021-2022 Sinh viên xem link học trực tuyến các môn chuyên ngành tại Viện kỹ thuật trong HK1 đợt A năm học 2021-2022 (file đính kèm)
THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021 THÔNG BÁO V/v: NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021 Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, kế hoạch nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp (ĐATN) có một số thay đổi. Nay Viện kỹ thuật Hutech ban hành...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC