THÔNG BÁO MỚI
Thông báo danh sách đủ điều kiện bảo vệ ĐATN - HK2 năm học 2019-2020 Thông báo danh sách đủ điều kiện bảo vệ ĐATN - HK2 năm học 2019-2020 1/ Danh sách đủ điều kiện bảo vệ ĐATN (file đính kèm)  2/ Thông báo công tác chuẩn bị cho ngày hội Hutech Techshow năm 2020 (Lần 4) Lưu ý:...
THÔNG BÁO V/v thời gian nộp online các chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy - Sinh viên đọc kỹ thông báo (file đính kèm) - Sinh viên vui lòng nắm rõ thời gian và ngày giờ trên thông báo để tránh nộp trễ ảnh hưởng đến quá trình xét tốt nghiệp
[TUYỂN DỤNG T8/2020] CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT   Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất được thành lập tháng 2/2017, vốn điều lệ 30.000 tỷ đồng và là chủ đầu tư xây dựng, vận hành Khu liên hợp sản xuất...
THÔNG BÁO V/v thời gian phát sách cho Sinh viên hệ chính quy trong Học kì III (Lấn 2) THÔNG BÁO V/v thời gian phát sách cho Sinh viên hệ chính quy trong Học kì III (học kì hè)  Năm học 2019-2020 (Lần 2)     Viện Kỹ thuật thông báo kéo dài kế hoạch phát sách HK III như sau:...
THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2019-2020 THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2019-2020   Viện Kỹ thuật HUTECH thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ 2 đợt A, năm học 2019-2020 của sinh viên đại học hệ chính quy như...
TB kế hoạch nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp - HK2 năm học 19-20 THÔNG BÁO Về việc nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp -  học kỳ 2 năm học 2019-2020 Thời gian nộp : Từ ngày 11/08/2020 đến 19/08/2020 Hình thức nộp: Nộp Online   1. Sinh viên liên hệ giảng viên hướng...
Link nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 19-20 LINK NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - HK2 NĂM HỌC 2019-2020 - Sinh viên nộp báo cáo theo link đính kèm.  https://docs.google.com/forms/d/1zKzL90u1hs_s3pbEnvhLJYqxFzXK9Hn7nymjYV1juOw/edit - File báo cáo định...
TB kết quả mở lớp theo yêu cầu - Hk1 năm học 20-21 THÔNG BÁO V/v: Kết quả mở lớp theo yêu cầu trong HK1 năm học 2020-2021    1. Danh sách các môn học đề xuất mở theo yêu cầu: STT Môn học Mã MH Số tiết Lịch học dự kiến...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC