THÔNG BÁO MỚI
Kế hoạch thực hiện "Đồ án tốt nghiệp_HK2_Năm học 2022-2023 (cập nhật 05.01.2023) KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2022-2023                Lưu ý Đường...
TB nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp - Học kỳ 1 NH 22-23 THÔNG BÁO V/V: Nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp HK1_NH 2022-2023     Lưu ý:  - Sinh viên xem mã đề tài TẠI ĐÂY - Nộp link ĐATN TẠI ĐÂY  
Kế hoạch thực hiện "Thực tập tốt nghiệp" - Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023    Theo kế hoạch đào tạo học kỳ 2A - năm học 2022-2023, học phần “Thực tập tốt nghiệp” sẽ triển khai như sau:          1. Đối tượng sinh viên thực hiện...
VKT_THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 1A, NĂM HỌC 2022-2023 THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 1B, NĂM HỌC 2022-2023   Viện Kỹ thuật HUTECH thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ 1 đợt A, năm học 2022-2023 của sinh viên đại học hệ chính...
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIẤY GIỚI THIỆU (cập nhật 24/11/2022) SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THEO LINK SAU => Sinh viên nhận giấy giới thiệu theo đúng kế hoạch đã thông báo. https://forms.gle/oGBQHf2gQuLjiDaG7  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC