THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC - CÔ VÕ THỊ BÍCH NGỌC BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC - CÔ VÕ THỊ BÍCH NGỌC - TBĐ: 2-6- PHÒNG A-04.31
THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC - THẦY TRẦN DUY CƯỜNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THẦY TRẦN DUY CƯỜNG - CA 2-A.06-10
TB số 3 - Kết quả mở lớp theo yêu cầu - Hk1 năm học 18:19 THÔNG BÁO SỐ 3 Kết quả về việc mở bổ sung các lớp theo yêu cầu  HK1 năm học 2018-2019 Thời gian đóng học phí :  Hạn cuối đến ngày 17/08/18 Thời gian nộp biên lai đóng học phí về VP Viện (Khu A)...
TB Số 2 - V/V công tác chuẩn bị hồi đồng Đồ án TN & Biểu mẫu Poster trình bày THÔNG BÁO 02   V/V TRÌNH BÀY POSTER & THÔNG TIN CHUẨN BỊ  HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Học kỳ 2 năm học 2017-2018 1. Chuẩn bị poster  + file trình chiếu Powerpoint trình bày đồ án TN...
TB số 1 - V/V chuẩn bị hội đồng bảo vệ ĐATN (HK2 - NH 17-18) THÔNG BÁO 01 V/V CHUẨN BỊ HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Học kỳ 2 năm học 2017-2018 1. Hướng dẫn , giải đáp các thắc mắc của Sinh viên trước ngày hội đồng bảo vệ Đồ án TN + Hội thảo "Kỹ năng thuyết trình,...
TB số 2- Về việc mở lớp theo yêu cầu Hk1 năm học 1819 THÔNG BÁO SỐ 2 V/v mở bổ sung các lớp theo yêu cầu trong HK1 năm học 2018-2019  Thời gian đăng ký bổ sung : Từ 01/08/2018  à  14/08/2018  Thời gian đóng học phí : Từ...
TB ngày bảo vệ đồ án Tốt nghiệp - Hk2 năm học 1718 (chính thức) THÔNG BÁO (bản chính thức 27.07.18) KẾ HOẠCH NỘP BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HK2 - 1718 1.    Thời gian nộp báo cáo đồ án Tốt nghiệp -      Lớp 14DDT...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC