THÔNG BÁO MỚI
TB số 2 - Về việc mở lớp bổ sung theo yêu cầu HK2 năm học 1718 (17.01.18) THÔNG BÁO 02 V/v mở lớp học bổ sung theo yêu cầu của Sinh viên - HK2 năm học 1718 - Thời gian đóng học phí theo thông báo từ nhà trường: Từ 08/01/2018 đến 19/01/2018 Ghi chú:  Khi đóng học phí, SV sẽ đóng...
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN VIỆN KỸ THUẬT HUTECH NHIỆM KỲ 2017-2019 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN VIỆN KỸ THUẬT HUTECH NHIỆM KỲ 2017-2019 STT Họ và tên Chức vụ  NGÀY SINH  THÔNG TIN LIÊN HỆ 1 Tạ Tấn Tính Bí Thư...
Thông báo hội đồng & chuẩn bị hội đồng đồ án Tốt nghiệp - HK1 năm học 1718 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM VIỆN KỸ THUẬT HUTECH         THÔNG BÁO CHUẨN BỊ HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP           Học...
TB về việc mở lớp bổ sung theo yêu cầu - HK2 năm học 1718 THÔNG BÁO V/v mở lớp học bổ sung theo yêu cầu của Sinh viên - Thời gian đóng học phí theo thông báo từ nhà trường: Từ 08/01/2018 đến 19/01/2018 - Ngày 16/01/2018 Viện sẽ thông báo kết quả về việc mở môn học bổ...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ NGÀY 09/01/2018 VÀ 11/01/2018 THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ LỚP HỌC LẠI - T6 ; NGHỈ TỐI 04/01/2018 NGÀY 09/01/2018 (B.05-11) VÀ 11/01/2018 (A04-30) CÔ VÕ THỊ BÍCH NGỌC VẪN HỌC BÌNH THƯỜNG.  
TB kế hoạch bảo vệ đồ án môn học - HK1 1718 THÔNG BÁO V/V bảo vệ đồ án môn học HK1 năm học 1718 Viện Kỹ thuật Hutech thông báo kế hoạch bảo vệ đồ án môn học HK1 năm học 1718 như sau: Thời gian bảo vệ từ ngày 28/12/2017 - > 05/01/2018 với các môn:...
TB về việc dời ngày nộp Đồ án Tốt nghiệp - HK1 năm học 2017-2018 (Do ảnh hưởng Bão Tembin) THÔNG BÁO V/v: Dời ngày nộp báo cáo ĐATN và phản biện ĐATN (Hk1 năm học 2017:2018) Siêu bão Tembin đang đổ bộ vào khu vực phía Nam với cảnh báo rủi ro tương đương cấp độ 5 - cấp thảm họa. Trường Đại học Công nghệ...
THÔNG BÁO V/V HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ " CƠ HỘI HỌC TẠI NEW ZEALAND" THÔNG BÁO v/v hội thảo chuyên đề  “Cơ hội học tại New Zealand với bằng cấp danh dự Trường đại học HUTECH” - Với mong muốn tạo cơ hội cho sinh viên sang New Zealand học tập và làm việc và tạo điều kiện cho sinh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC