THÔNG BÁO MỚI

THÔNG BÁO V/V THỐNG KÊ SINH VIÊN CÓ HỘ KHẨU "QUÊ CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA CƠN BÃO SỐ 12"

THÔNG BÁO V/V THỐNG KÊ SINH VIÊN CÓ HỘ KHẨU " QUÊ CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA CƠN BÃO SỐ 12" Xin chào các bạn, Những bạn nào đang là sinh viên của Viện kỹ thuật HUTECH đang học tập tại trường, có hộ khẩu nằm trong vùng...

THÔNG BÁO V/V TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ VÀO BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN-HỘI VIỆN NHIỆM KỲ 2017-2019

Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM VIỆN KỸ THUẬT HUTECH Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Số: …../TB-V.KT THÔNG BÁO V/v tuyển chọn nhân sự vào...

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - TẬP ĐOÀN NIDEC

Hiện nay, tập đoàn NIDEC trong Khu Công nghệ cao TP.HCM (gồm 5 công ty: Công ty NIDEC Sankyo, Công ty NIDEC Việt Nam Corporation, Công ty NIDEC Servo, Công ty NIDEC Copal và Công ty NIDEC Seimitsu...

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC BUỔI HỘI NGHỊ HỌP MẶT SINH VIÊN ĐẦU NĂM VÀ TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI

THÔNG BÁO V/V Tổ chức buổi hội nghị họp mặt sinh viên đầu năm học và tổng kết các hoạt động, phong trào Đoàn - Hội năm học 2017-2018 Nhằm kịp thời tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể đã đóng góp...

THÔNG BÁO V/V LÃNH ĐẠO VIỆN GẶP GỠ SINH VIÊN VẮNG HỌC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017

Nhằm hỗ trợ và giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong học tập Học kỳ IA - Năm học 2016-2017 vừa qua để chuẩn bị cho Kỳ thi học kỳ sắp tới. Nay Lãnh đạo Viện Kỹ thuật HUTECH tổ chức buổi gặp gỡ sinh...

THÔNG BÁO V/V LÃNH ĐẠO VIỆN GẶP GỠ SINH VIÊN KHÔNG THAM GIA ĐGRL HK 2 NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG BÁO Vì thời gian đánh giá rèn luyện đã kết thúc, bên cạnh đó vẫn còn một số Sinh viên chưa kịp hoàn thành Đánh giá rèn luyện Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017. Nay Lãnh đạo Viện Kỹ thuật HUTECH tổ chức buổi gặp gỡ...

Banner Tư vấn trực tuyến