THÔNG BÁO MỚI
TB T12/2019 - THAM QUAN TRIỂN LÃM MÁY MÓC THIẾT BỊ 2019 (QUẬN 7) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM VIỆN KỸ THUẬT HUTECH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TP.HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2019...
TB mở lớp theo yêu cầu Hk2 năm học 19-20 THÔNG BÁO V/v mở lớp theo yêu cầu trong HK2 năm học 2019-2020     Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên đăng ký trả nợ các môn học (đối với các môn học không có trong lịch học HK2 năm học 19-20) để...
Danh sách giảng viên hướng dẫn đồ án môn học _ Hk1 đợt 2 năm học 2019-2020 THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK1 ĐỢT 2 NĂM HỌC 2019-2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHƯ SAU: - THỜI GIAN THỰC HIỆN : 25/11/2019 - 05/01/2020 - THỜI GIAN BẢO VỆ : 06/01/2020 - 08/01/2020...
TB THÁNG 11/2019: THAM GIA HỘI NGHỊ QUỐC TẾ - TỔ CHỨC TẠI HUTECH Thông báo Tháng 11/2019: HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ NGHIÊN CỨU XÃ HỘI   THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY STUDIES (STS 2020)   Kính mời quý thầy cô...
Kết quả mở lớp theo yêu cầu - HK1 năm học 19-20 đợt B THÔNG BÁO Kết quả mở lớp theo yêu cầu trong HK1 đợt B năm học 2019-2020       Thời gian học           : Hk1 năm học 19-20, đợt B Danh sách các...
TB mở lớp theo yêu cầu HK1 đợt B năm học 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Viện Kỹ thuật Hutech THÔNG BÁO V/v mở bổ sung các lớp theo yêu cầu trong HK1 đợt B năm học 2019-2020 Tạo điều kiện để sinh viên năm cuối đăng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC