THÔNG BÁO MỚI
KỶ NIỆM THÀNH LẬP CÔNG TY NK ENGINEERING KỶ NIỆM THÀNH LẬP CÔNG TY NK ENGINEERING   NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2020 ĐÃ DIỄN RA LỄ KỶ NIỆM THÀNH LẬP CÔNG TY NK ENGINEERING CÔNG TY NK ENGINEERING LÀ ĐỐI TÁC CỦA VIỆN KỸ THUẬT HUTECH TRONG CÔNG TÁC...
TB hội đồng đánh giá Đồ án tốt nghiệp - HK2 năm học 2019-2020 THÔNG BÁO V/V: tổ chức đánh giá hội đồng đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020 - Thời gian hội đồng đánh giá : Thứ 7, ngày 11 tháng 01 năm 2020 lúc 8g00 Hội đồng 1 (danh sách đính kèm): Phòng A-05.14 Hội đồng 2...
KẾ HOẠCH TTTN & ĐATN (HK2 NĂM HỌC 19-20) Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp & Đồ án tốt nghiệp  học kỳ 2 năm học 2019-2020 Khóa 2016 1.Thời gian đăng ký: bắt đầu đăng ký từ lúc 13g30 ngày 06/01/2020 Địa điểm đăng ký : Văn phòng khu A, cơ sở...
ROBOT ĐẠI CHIẾN 2019 (HỘI DOANH NGHIỆP CK- ĐIỆN HAMEE) ROBOT ĐẠI CHIẾN 2019 - MÙA 2 HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ ĐIỆN TỔ CHỨC HÌNH ẢNH BUỔI KHAI MẠC HÌNH ẢNH CÁC ĐỘI VÀO VÒNG TỨ KẾT CHIẾN BINH ĐẾN TỪ ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)  [1] UnitedBot...
MỘT NGÀY TRẢI NGHIỆM TẠI DOOSAN VINA CHƯƠNG TRÌNH: MỘT NGÀY TRẢI NGHIỆM TẠI DOOSAN VINA NỘI DUNG: THAM QUAN VÀ TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY DOOSAN VINA THỜI GIAN: THỨ 6, NGÀY 17/01/2020 (23/THÁNG CHẠP ÂM LỊCH) ĐỐI TƯỢNG SV: NĂM 3, NĂM 4 - VIỆN KỸ THUẬT...
Tb kết quả mở lớp theo yêu cầu - HK2 năm học 19-20  THÔNG BÁO 04 Về kết quả mở lớp theo yêu cầu - Hk2 năm học 19-20   Viện kỹ thuật xin thông báo kết quả mở lớp theo yêu cầu và danh sách sinh viên (file đính kèm).   Sinh viên xem môn học...
TB danh sách đủ điều kiện mở lớp theo yêu cầu - Hk2 năm học 2019:2020   THÔNG BÁO Về danh sách đủ điều kiện mở lớp theo yêu cầu - Hk2 năm học 19-20   - Sau thời gian nhận đăng ký mở lớp theo yêu cầu, Viện kỹ thuật thông báo danh sách các môn được mở lớp (danh sách đính...
[23-12-2019] KÝ KẾT THOẢ THUẬN HỢP TÁC HUTECH - VI LIGHT [23-12-2019] KÝ KẾT THOẢ THUẬN HỢP TÁC HUTECH - VI LIGHT  Ngày 23/12/2019, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) và Công ty Cổ phần Giải pháp và Thiết bị chiếu sáng VI-LIGHT đã chính thức ký kết thỏa...
TB nộp Đồ án tốt nghiệp - hk1 năm học 19-20 THÔNG BÁO V/v: nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020   1. Thời gian sinh viên liên hệ GVHD nộp và chấm điểm báo cáo Đồ án tốt nghiệp : từ 23/12/2019 - 29/12/2019 2. Thời gian nộp báo cáo...
TB gặp mặt sinh viên khóa 2016 'triển khai thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp" THÔNG BÁO V/v: Gặp mặt sinh viên khóa 2016 triển khai thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020   1. Thời gian gặp mặt : Thứ 7, ngày 04/01/2020 lúc 7g30 2. Địa điểm gặp mặt : Hội...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC