SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 17/12/2022 - Sinh viên truy cập vào cổng thông tin: https://sinhvien.hutech.edu.vn để hoàn thành phiếu khảo sát tốt nghiệp trước khi đăng ký dự Lễ tốt nghiệp. Nếu Sinh viên cần hỗ trợ tài khoản đăng nhập thì Sinh...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 25/06/2022  - Sinh viên truy cập vào cổng thông tin: https://sinhvien.hutech.edu.vn để hoàn thành phiếu khảo sát tốt nghiệp trước khi đăng ký dự Lễ tốt nghiệp. Nếu Sinh viên cần hỗ trợ tài khoản đăng nhập thì Sinh...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 19/03/2022  - Sinh viên truy cập vào cổng thông tin: https://sinhvien.hutech.edu.vn để hoàn thành phiếu khảo sát tốt nghiệp trước khi đăng ký dự Lễ tốt nghiệp. Nếu Sinh viên cần hỗ trợ tài khoản đăng nhập thì...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 08/01/2021 (CHO SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP TRONG NĂM 2021)     - Sinh viên truy cập vào cổng thông tin: https://sinhvien.hutech.edu.vn để hoàn thành phiếu khảo sát tốt nghiệp trước khi đăng ký dự Lễ tốt nghiệp. Nếu Sinh viên cần hỗ trợ tài khoản đăng nhập thì...
THÔNG BÁO V/V KIỂM TRA THÔNG TIN XÉT TỐT NGHIỆP KHÓA 2017 Hiện tại Phòng Đào tạo - Khảo thí đã công bố kết quả xét TN của SV Khóa 2017 - Đại học chính quy (Các ngành đào tạo 4 năm). Nay, Viện Kỹ thuật HUTECH thông báo báo đến với tất cả các bạn SV Khóa 2017 vào tra cứu tại...
Sinh viên được xét tốt nghiệp năm 2021 thực hiện khảo sát nguyện vọng dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12/2021 Sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) được xét tốt nghiệp trong năm 2021 sẽ có thể tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp trực tiếp tại Trường hoặc Lễ trao bằng tốt nghiệp trực tuyến tùy theo nguyện vọng vào...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 03/04/2021 Dành cho đợt xét tháng 11,12/2020 và tháng 01/2021
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC