THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 23/09/2023

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 23/09/2023 5THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 23/09/2023 6
- Sinh viên phải 
hoàn thành phiếu khảo sát tốt nghiệp trước khi đăng ký dự Lễ tốt nghiệp (truy cập vào link sinhvien.hutech.edu.vn, chọn mục: Khảo sát-> Hoạt động giảng dạy-> Khảo sát sinh viên tốt nghiệp). Nếu Sinh viên cần hỗ trợ tài khoản đăng nhập thì Sinh viên gửi thông tin về email: congtacsinhvien@hutech.edu.vn để được hỗ trợ.
- Sinh viên đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp tại đường link: 
https://forms.gle/CESfVMUaBy8KJz9v6
- Sinh viên tham gia group zalo để theo dõi thông tin tại đường link: https://zalo.me/g/llnqjp673
14612344
×