Tin Tức Sự Kiện
Hoạt Động Sinh Viên
HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA TRUYỀN THÔNG THIÊT KẾ

Thực hiện kế hoạch của Ban giám hiệu về việc tổ chức phong trào Văn hoá văn nghệ, Thể dục thể thao trong sinh viên 2020 – 2021, Khoa Truyền thông – Thiết kế tổ chức hội thao sinh viên cấp khoa nhằm tạo không khí sôi nỗi, rộng khắp trong toàn thể sinh viên. Đối tượng: Tất cả sinh viên Đại học...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC