Thông báo Tiến sĩ
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019 – Đợt 1

Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 - năm 2019 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh. Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/05/2019.   1. Chuyên ngành đào tạo - Kỹ thuật...

Thông Báo Thạc sĩ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC