Thông báo Tiến sĩ
HUTECH sẽ tổ chức Lễ khai giảng Khóa đào tạo Sau Đại học năm 2018 - Đợt 1 vào ngày 21/7/2018

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) sẽ tổ chức Lễ khai giảng các chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ Đợt 1 - năm 2018 vào lúc 08h00, ngày thứ Bảy (21/7/2018), tại Hội trường A-08.20, trụ sở chính của trường. Trân trọng kính mời các Anh/Chị Tân...

Thông Báo Thạc sĩ
HUTECH sẽ tổ chức Lễ khai giảng Khóa đào tạo Sau Đại học năm 2018 - Đợt 1 vào ngày 21/7/2018

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) sẽ tổ chức Lễ khai giảng các chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ Đợt 1 - năm 2018 vào lúc 08h00, ngày thứ Bảy (21/7/2018), tại Hội trường A-08.20, trụ sở chính của trường. Trân trọng kính mời các Anh/Chị Tân Nghiên cứu sinh và Tân...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC