Thông báo Tiến sĩ
Thông Báo Thạc sĩ
HUTECH thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022 - đợt 1 với 13 chuyên ngành

Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 - Đợt 1 với 13 chuyên ngành. Thời gian nhận hồ sơ đến 12/02/2021.   Theo đó, 13 chuyên ngành đào tạo ở trình độ Thạc sĩ gồm: Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Cơ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC