Thông Báo Thạc sĩ
HUTECH thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ Khóa 2017 – đợt 1 và các Khóa trước diễn ra ngày 10/08/2019

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM;  Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho trường Đại học...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC