Thông báo Tiến sĩ
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019 – Đợt 1

Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 - năm 2019 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh. Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/05/2019.   1. Chuyên ngành đào tạo - Kỹ thuật...

Thông Báo Thạc sĩ
Thông báo tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh ngày 25/05/2019 và ngày 26/05/2019

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng đối với Khóa 2017 – đợt 1, Viện ĐTSĐH thông báo đến các học viên cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC