Thông báo Tiến sĩ
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019 – Đợt 1

Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 - năm 2019 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh. Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/05/2019.   1. Chuyên ngành đào tạo - Kỹ thuật...

Thông Báo Thạc sĩ
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019 – Đợt 1

Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 - năm 2019 với 11 chuyên ngành gồm: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Kế toán, Quản trị kinh...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC