Thông báo Tiến sĩ
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022 - đợt 1

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022 - đợt 1 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh. Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/4/2022.   1. Chuyên ngành đào tạo - Kỹ...

Thông Báo Thạc sĩ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC