Thông Báo Thạc sĩ
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 - đợt 2 (Khóa thi ngày 31/10 & 01/11/2020)

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 - năm 2020 với 11 chuyên ngành gồm: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC