Thông báo Tiến sĩ
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2023 - đợt 1

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2023 - đợt 1 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh. Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/4/2023.   1. Chuyên ngành đào tạo - Kỹ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC