LỊCH THI XÂY DỰNG
Lịch thi Học kỳ I - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SXD21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi Học kỳ I - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SXD11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi học kỳ II lớp 14SXD21 Anh/Chị học viên xem file đính kèm.
Lịch thi học kỳ I lớp 15SXD11 Anh/Chị học viên xem lịch thi theo file đính kèm. Anh/Chị có mặt tại phòng thi trước 15 phút. Trân trọng!
Lịch thi môn Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng - lớp 13SXD21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi HK1 - môn Động lực học kết cấu - lớp 14SXD11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI MÔN PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN MATLABS - LỚP 14SXD11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HỌC KỲ 2 (L2) - LỚP 13SXD11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thông báo điều chỉnh lịch thi - lớp 13SXD21 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC