LỊCH THI XÂY DỰNG
Thông báo lịch thi Học kỳ II - Lớp 18SXD21 Lịch thi Học kỳ II của lớp sẽ được tổ chức từ ngày 07/09/2019. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!  
Lịch thi Học kỳ I của lớp 18SXD11 sẽ được tổ chức từ ngày 21/11/2018 Anh/Chị xem thời khóa biểu chi tiết theo File đính kèm./.
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2017- 2018_17SXD21 Anh/ Chị xem thời khóa biểu chi tiết theo File đính kèm./.
Lịch thi Học kỳ I - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SXD21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi Học kỳ I - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SXD11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi học kỳ II lớp 14SXD21 Anh/Chị học viên xem file đính kèm.
Lịch thi học kỳ I lớp 15SXD11 Anh/Chị học viên xem lịch thi theo file đính kèm. Anh/Chị có mặt tại phòng thi trước 15 phút. Trân trọng!
Lịch thi môn Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng - lớp 13SXD21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×