Giới thiệu Viện Đào tạo Sau Đại học

Viện Đào tạo Sau đại học được thành lập vào ngày 30/08/2016 theo quyết định số 35/QĐ-HĐQT

>>>Chức năng:
   Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, xây dựng kế hoạch, thực hiện mảng công tác quản lý đào tạo sau đại học (SĐH).

>>>Nhiệm vụ:
 • Xây dựng các văn bản, quy chế, quy định nhằm triển khai, quản lý công tác đào tạo SĐH của Nhà trường.

 • Xây dựng chiến lược phát triển đào tạo SĐH như mở ngành đào tạo mới, quy mô đào tạo, ... phù hợp với sự phát triển chung của Nhà trường.

 • Xây dựng kế hoạch tuyển sinh SĐH hàng năm. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc hợp tác tuyển sinh SĐH, tìm hiểu, lựa chọn chương trình, đối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng phê duyệt.

 • Làm thường trực Hội đồng tuyển sinh SĐH, phối hợp với Phòng Đào tạo – Khảo thí, Viện, Khoa đề xuất và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, thông báo, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, xây dựng phương án điểm chuẩn tuyển sinh trình hội đồng xem xét phê duyệt.

 • Phối hợp với các Viện, Khoa và các đơn vị chức năng xây dựng mục tiêu đào tạo, hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, phương pháp giảng dạy,
  cơ cấu kiến thức …

 • Phối hợp Phòng Đào tạo – Khảo thí, Viện, Khoa và các đơn vị chức năng
  thực hiện điều độ kế hoạch và giám sát việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu, lập thời khóa biểu khóa học, lập sổ theo dõi công tác giảng dạy và học tập, đề xuất thanh toán thù lao cho giảng viên. Thông báo kế hoạch, nhiệm vụ giảng dạy cho các Viện, Khoa. Kết hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý, hiệu quả phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, các trang thiết bị …

 • Phối hợp với các Viện, Khoa đề xuất danh sách hội đồng chấm luận văn, luận án tốt nghiệp, hướng dẫn quy trình thủ tục giao đề tài, phản biện và bảo vệ luận văn, luận án tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường.

 • Hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp cho học viên và nghiên cứu sinh. Quản lý cấp phát văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định.

 • Tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị xử lý các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến đào tạo SĐH. Lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định.

 • Đề xuất tổ chức và quản lý các chư­­ơng trình bồi dưỡng ngắn hạn SĐH để nâng cao trình độ chuyên môn cho các đối t­ượng đã tốt nghiệp đại học và SĐH.

 • Thực hiện công tác tổng hợp thống kê đào tạo SĐH theo yêu cầu của Hiệu trưởng và của cấp trên.

   

   

  >>Thông tin liên hệ:

  Viện Đào tạo Sau đại học 

  Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM  
  475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

  Điện thoại: 028 5445 55 66

  Email: saudaihoc@hutech.edu.vn

  Web: https://www.hutech.edu.vn/sdh

   
14573506
×