THỜI KHOÁ BIỂU QUẢN TRỊ KINH DOANH
Thông báo về việc mở lớp Tiếng Anh 4 cho các học viên cao học Khóa 2018 – đợt 1 Lớp 18SQT11 Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học Khóa 2018 – đợt 1; Căn cứ Quy định số 623/QĐ-ĐKC ngày 7/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM về quy định...
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 17SQT22 Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu chi tiết tại File đính kèm.
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 17SQT21 Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu chi tiết tại File đính kèm.
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 18SQT11 _ Quản trị kinh doanh (Thứ 7 và Chủ nhật) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)...
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 18SQT11 _ Quản trị kinh doanh (Tối thứ 2, thứ 4, thứ 6; Sáng Chủ nhật) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)...
Thời khóa biểu học kỳ II - Lớp 17SQT22 Quý Anh/Chị vui lòng xem chi tiết theo File đính kèm.
Thời khóa biểu học kỳ II - Lớp 17SQT21 Quý Anh/Chị vui lòng xem chi tiết theo File đính kèm.
Thời khóa biểu Tiếng Anh 1- Lớp 17SQT21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm.
Thời khóa biểu Tiếng Anh 1- Lớp 17SDL21 - 17SQT22 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm.
Thời khóa biểu học kỳ III - lớp 17SQT11 Quản trị kinh doanh Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC