THỜI KHOÁ BIỂU QUẢN TRỊ KINH DOANH
Thời khóa biểu Học kỳ II - Năm học 2022-2023 - Ngành Quản trị kinh doanh - Từ ngày 01/03/2023 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong các file đính kèm! Xin cảm ơn!
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 19SQT21 - Quản trị kinh doanh Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 19SQT21, khóa 2019- đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp Lớp 19SQT21, khóa 2019- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui...
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 20SQT11 - Quản trị Kinh doanh Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SQT11, khóa 2020- đợt 1 ! Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 20SQT11, khóa 2020- đợt 1 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui...
Thời khóa biểu Học kỳ III- Lớp 19SQT22 - Quản trị kinh doanh Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 19SQT22, khóa 2019- đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 19SQT22, khóa 2019- đợt 2  sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị...
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 20SQT21 - Quản trị Kinh doanh Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SQT21, khóa 2020- đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 20SQT21, khóa 2020- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui...
Thông báo về việc mở lớp Tiếng Anh 4 cho các học viên cao học Khóa 2018 – đợt 1 Lớp 18SQT11 Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học Khóa 2018 – đợt 1; Căn cứ Quy định số 623/QĐ-ĐKC ngày 7/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM về quy định...
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 17SQT22 Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu chi tiết tại File đính kèm.
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 17SQT21 Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu chi tiết tại File đính kèm.
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 18SQT11 _ Quản trị kinh doanh (Thứ 7 và Chủ nhật) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)...
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 18SQT11 _ Quản trị kinh doanh (Tối thứ 2, thứ 4, thứ 6; Sáng Chủ nhật) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×