THỜI KHOÁ BIỂU CƠ ĐIỆN TỬ
Thời khóa biểu học kỳ II - Lớp 17SCD11 Cơ điện tử (TKB sau Tết) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
Thời khóa biểu học kỳ I - lớp 17SCD21 Cơ điện tử (TKB sau Tết) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
Thời khóa biểu học kỳ I_lớp 17SCD21_ Kỹ thuật cơ điện tử Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) +...
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 16SCD21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!  
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 16SCĐ11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 16SCĐ11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 16SCĐ21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 16SCĐ11_ Kỹ thuật cơ điện tử - Cập nhật ngày 30/07/2016 Do máy chiếu của phòng B-12.03 bị hỏng nên lớp học môn Động học và động lực học máy của Thầy Lưu Thanh Tùng sẽ chuyển sang phòng B-07.05 bắt đầu từ chủ nhật ngày 31/07/2016 (chuyển luôn)....
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 15SCĐ11 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) + Phòng học...
Thời khóa biểu học kỳ I - lớp 15SCD11_ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) + Phòng học...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC