BỔ SUNG KIẾN THỨC
Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và các môn bổ sung kiến thức của các chuyên ngành   TT CHUYÊN NGÀNH TÊN NGÀNH ĐÚNG VÀ PHÙ HỢP NGÀNH GẦN Tên ngành đại học Môn học bổ sung Số tiết...
Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức dự thi cao học năm 2012 THÔNG BÁO MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI CAO HỌC NĂM 2012 1. Mục đích Nhằm bổ túc kiến thức cho các thí sinh có nguyện vọng tham dự kỳ thi tuyển sinh cao học  năm 2012 của các ngành: CÔNG NGHỆ MÔI...
Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức dự thi cao học năm 2012 1. Mục đích Nhằm bổ túc kiến thức cho các thí sinh có nguyện vọng tham dự kỳ thi tuyển sinh cao học      năm 2012 của các ngành: CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG; THIẾT BỊ, MẠNG VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN và...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC